Huisartsen zijn in Drenthe ouder dan in de rest van Nederland

In Drenthe zijn huisartsen gemiddeld van hogere leeftijd dan in het westen van het land. Landelijk gezien lijkt de gemiddelde leeftijd van huisartsen te dalen, maar in Drenthe stijgt het aantal oudere huisartsen juist.

Het relatieve totaal aantal werkzame huisartsen van ouder dan 50 jaar in heel Nederland is gedaald van 42,4 procent in 2013 naar 39,6 procent in 2018. Maar in Drenthe is het relatieve aantal werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder juist gestegen, van 44,6 procent in 2013 naar 46,5 procent in 2018.

In Zeeland en Flevoland was het percentage oudere huisartsen het hoogst, te weten 55,0 procent en 57,1 procent. In een aantal provincies met krimpregio's ligt dit percentage dus fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal werkzame huisartsen van jonger dan 35 jaar was in deze provincies ook relatief laag, en niet of nauwelijks gestegen tussen 2013 en 2018.

Huisarts vaker vrouw

Van alle in een praktijk werkzame huisartsen in 2018 was 58,1 procent vrouw. In 2013 was dit nog 50,0 procent. Dit zijn landelijke cijfers. Het aantal in een praktijk werkzame vrouwelijke huisartsen steeg tussen 2013 en 2018 met 30,7 procent. Hiertegenover stond een daling met 5,7 procent van het aantal mannelijke huisartsen in dezelfde periode.

De verandering tussen 2013 en 2018 is goed zichtbaar in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. In vijf jaar daalde in deze leeftijdscategorie het aantal mannelijke huisartsen met 60 tot bijna 1600 in 2018, het aantal vrouwelijke huisartsen nam met 610 toe tot 3400 in 2018.

Oude mannen en jonge vrouwen

Het aandeel oudere huisartsen verschilt tussen mannen en vrouwen. In 2018 was 57,3 procent van de mannelijke huisartsen ouder dan 50 jaar, van de vrouwen was dit 25,5 procent. Driekwart van de vrouwelijke huisartsen was jonger dan 50 jaar.

In 2018 waren er in totaal 355 huisartsen werkzaam in Drenthe.

Meer over dit onderwerp:
CBS huisarts gezondheidszorg statistiek
Deel dit artikel: