Noodsteun voor museum, theater en podium in Drenthe

DNK in Assen kan rekenen op 75.000 euro steun (Rechten: archief RTV Drenthe)
DNK in Assen kan rekenen op 75.000 euro steun
De Nieuwe Kolk, het Drents Museum (beide in Assen) en het Atlas Theater in Emmen kunnen rekenen op steun uit het noodfonds van het Rijk voor culturele instellingen.
Van de 300 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, is 48,5 miljoen euro voor de regionale infrastructuur. In Drenthe komen een museum, een filmtheater en een podium voor noodsteun in aanmerking. In overleg met gemeenten en de provincie is afgesproken dat De Nieuwe Kolk (DNK), het Atlas Theater en het Drents Museum een aanvraag voor noodsteun kunnen doen.

75.000 euro steun

Volgens een woordvoerder van de gemeente Assen heeft DNK aangegeven dat ze 75.000 euro omzetderving heeft vanwege corona. De instelling kan 37.500 euro krijgen van het Rijk. Assen moet dan wel zelf hetzelfde bedrag beschikbaar stellen, waardoor de totale steun uitkomt op 75.000 euro.
"Wij zijn hiertoe bereid en hebben een intentieverklaring met deze strekking aan DNK verstrekt", schrijft het college van B en W. De gemeente zoekt uit in hoeverre ze compensatie van het Rijk kan krijgen. Dat geld zou dan wel uit een ander potje komen dan de 48,5 miljoen euro, zegt de woordvoerder.

Drents Museum, Atlas Theater

Het Drents Museum gaat de aanvraag uiterlijk morgen indienen. "Ze doen een aanvraag voor 500.000 euro. Dit wordt alleen gehonoreerd als de regio eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. Dit bedrag is gebaseerd op de geleden schade en de verwachte schade in 2020", laat een woordvoerder van de provincie Drenthe weten.
Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens om dus ook 500.000 euro bij te dragen. Dit moet na het zomerreces nog wel formeel besloten worden.
Het Atlas Theater in Emmen heeft bij Fonds Podiumkunsten een aanvraag ingediend voor de regeling tegemoetkoming Podia in het kader van COVID-19. Het gaat om een aanvraag van 265.000,-. De Gemeente Emmen staat garant voor cofinanciering met eenzelfde bedrag, laat een woordvoerder van de gemeente weten.
"Dit bedrag is gebaseerd op de voorwaarden in de regeling zoals deze door het Fonds Podiumkunsten is gepubliceerd, namelijk 11,25 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten." De gemeente Emmen gaat, net als Assen, de dekking van de cofinanciering betrekken bij de 'rijksmiddelen cultuur compensatie Corona 1e tranche'.

Overige podia

Voor de podia die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Rijk heeft de provincie Drenthe een noodfonds van 500.000 euro ingesteld. Hoe deze gelden precies verdeeld worden, is nog niet duidelijk.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.