Grote tekorten voor onderhoud Drentse wegen en kanalen

Er moet 15 miljoen worden gevonden om de slechte beschoeiing van Drentse kanalen te vervangen. Dat zijn de stalen en betonnen kades. Die zijn op een aantal plekken zo slecht dat het geen onderhoud meer mag heten. De provinciale Drentse wegen liggen er spic en span bij maar er is wel een jaarlijks tekort van 1 miljoen euro voor het onderhoud op een gemiddeld onderhoudsbedrag van tussen de 8 en 13 miljoen. Dat is fors. De ChristenUnie in Provinciale Staten vraag zich af waarom.

Heeft de provincie zo'n vervanging van vele walbeschoeiingen niet zien aankomen? "We kunnen wat dat betreft ook wel zeggen dat er wat achterstallig onderhoud is in de provinciale administratie. Ik denk dat het heel goed is dat daar nu orde in geschapen wordt." De ChristenUnie van Van den Berg zit in de coalitie van Gedeputeerde Staten en uit de kritiek voorzichtig maar scherp.

Nog wel meer dan 15 miljoen

Bijl: "Het zou nog wel eens meer kunnen worden dan 15 miljoen, want we hebben heel wat walbeschoeiing die de komende jaren vervangen moet worden. Maar omdat het vervanging is en geen onderhoud kunnen we de lasten uitsmeren over vijftig jaar en heb je dus lage jaarlasten."

Maar de provincie moet het geld wel in één keer op tafel leggen. Dat wil Bijl halen uit de eigen spaarpot of anders gewoon lenen. De gedeputeerde wilde dit met Provinciale Staten regelen tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2020 maar daar stak de ChristenUnie een stokje voor. Bijl komt nu in het najaar met een los en beter uitgewerkt voorstel voor de walkanten van de kanalen. Bijl wil in eider geval strakkere meerjarenramingen waar ook de financiële dekking voor is geregeld om dit soort verrassingen in de toekomst te voorkomen.

(Tekst gaat door onder de video)

Structureel 1 miljoen tekort

Op het onderhoud van wegen is structureel 1 miljoen tekort. Dat lijk niet veel, maar het jaarbudget voor onderhoud schommelt tussen de 8,4 en 12,7 miljoen per jaar (gemeten over de komende vijf jaar). Het tekort wordt voorlopig gedekt door een aanpassing in de Voorjaarsnota 2020. Na 2025 is gemiddeld 9,4 miljoen per jaar nodig.

Bernadette van den Berg: "We maken ons zorgen omdat we de afgelopen jaren al meerdere malen aan de bel hebben getrokken over het onderhoud. In 2015 waarschuwde de Noordelijke rekenkamer de provincie ook al. Het is jammer dat alles nu pas in beweging komt. Je moet dit soort rekeningen niet door schuiven naar toekomstige generaties."

(Tekst gaat door onder de foto)

Sommige provinciale wegen zijn aangelegd met eenmalig geld waar geen reservering voor onderhoud in zat (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Waarom een tekort?

Cees Bijl: "In het verleden is te weinig rekening gehouden met uitbreiding van het aantal wegen. Er zijn vaak nieuwe wegen aangelegd uit eenmalig geld, bijvoorbeeld subsidie of de reserve. Toen lag de focus op wat de aanleg kost en wat minder op het onderhoud. Sommige van deze beslissingen zijn wel twintig jaar terug genomen, hoe er toen gedacht werd kan ik ook niet meer achterhalen. Dat moeten we nu recht trekken."

Er zijn volgens Bijl ook nog andere oorzaken: "Wat wij als onderhoud zien moet volgens de accountant onder vervanging vallen en andersom. En de afgelopen jaren hebben onderhoudsaannemers lage prijzen gerekend. Dat had alles te maken met honger op de markt. Dat is nu over en de prijzen stijgen weer."

En na verdubbeling N34 en aanpak knooppunt Gieten?

Van den Berg blijft op het vinkentouw zitten, want ze wil ook weten of er geld voor onderhoud wordt gereserveerd bij andere projecten. Zo wil de provincie 90 miljoen euro besteden aan gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpassing van het knooppunt Gieten van de N33 en N34.

Deel dit artikel: