Corona veroorzaakt tekort aan gezinshuizen voor kinderen met beperking

Kinderen met een verstandelijke of psychische beperking die niet meer thuis kunnen wonen worden het liefst in een gezinshuis geplaatst. Een gezinshuis is een woning waar een zo normaal mogelijke gezinssituatie wordt nagebootst.

Er was altijd al een tekort aan gezinshuizen, meldt Wendy Kruizinga. Zij is gezinshuiscoach bij Cosis. Door de coronacrisis is de situatie nijpend geworden. "We hebben echt gezinnen nodig. We moeten nu regelmatig kinderen afwijzen, die daardoor in een instelling terecht komen. Wat we helemaal niet willen, kinderen die in een gezin kunnen opgroeien willen we die kans ook geven."

In Assen is Ina Boomsluiter ouder van een gezinshuis. In haar eigen woning heeft ze zes kinderen, waarvan sommige via Cosis bij haar terecht zijn gekomen. "Als je mij vraagt: 'hoe is het met zes kinderen?' Nou voor mij is het heel normaal."

Boomsluiter biedt al zestien jaar onderdak aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Dit doet ze zeven dagen per week, 24 uur per dag. "Als kinderen binnenkomen ga je kijken hoe het kind zich kan ontwikkelen. Dat hoeven maar kleine doelen te zijn. En als we dan zien hoe zij zich ontwikkelen, dat vinden wij prachtig. Dat is waar wij energie van krijgen, waarom wij dit doen."

Cosis probeert steeds vaker om kinderen in een gezinssituatie te plaatsen in plaats van in een woongroep. In die laatste hebben kinderen een eigen kamer, maar rouleert het personeel veel vaker. Volgens gedragswetenschapper Eline Brugman van Cosis hebben veel kinderen die vaste structuur nodig.

"Er zijn kinderen die op een groep geplaatst worden en voor sommige kinderen is dat een passende plek, maar we zien ook kinderen die de warmte en nabijheid van een gezin nog aankunnen. Dat is waarom we eerst onderzoeken of kinderen in een gezin geplaatst kunnen worden."

Aan ouders zoals van het gezin Boomsluiter is nu dus een groot tekort. Tegelijk zijn de eisen voor nieuwe gezinshuisouders niet mals. Ze moeten al een zorgachtergrond hebben, goed kunnen samenwerken en stevig in de schoenen staan. Daarnaast krijgen ze een stevige cursus.

Er wordt heel wat van nieuwe gezinsouders gevraagd, bevestigd ook Wendy Kruizinga. "Je moet een weloverwogen keuze maken. Je moet goed weten waar je aan begint en het is niet voor iedereen weggelegd inderdaad."

Meer over dit onderwerp:
Cosis Zorg Covid-19 Corona
Deel dit artikel: