Raad akkoord met deal Assen en COA over 96 nieuwe flexwoningen

Tiny Houses locatie Groene Dijk Assen
De locatie voor de flexwoningen aan de Groene Dijk © RTV Drenthe / Margriet Benak
Een lucratieve deal die de gemeente Assen heeft gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de komst van 96 flexwoningen mag doorgaan. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde vanavond in met de overeenkomst. Dat betekent dat Assen 12,5 miljoen euro van het Rijk krijgt om de flexwoningen te bouwen.
In ruil voor dat geld moet Assen de komende tien jaar minstens 48 huizen in de stad beschikbaar stellen voor statushouders. Dat hoeven niet per se de nieuwe flexwoningen te zijn.

Druk van de ketel

De gemeente en het COA sluiten de deal vanwege de hoge druk op het Nederlandse asielsysteem. Vooral de doorstroom van statushouders naar reguliere woningen loopt vast. Het COA is daarom naarstig op zoek naar woonruimte voor mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Nu houden zij broodnodige plekken bezet in asielzoekerscentra.
Voor Assen is de deal een relatief goedkope oplossing voor de krappe woningmarkt. In de provinciehoofdstad is, net als op veel andere plekken, een tekort aan huizen.

Groene Dijk

Het is de bedoeling dat de 96 woningen gebouwd worden aan de Groene Dijk, waar de gemeente van plan is om in totaal 160 flexwoningen neer te zetten. De flexhuizen zijn bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben, zoals mensen die net een relatie hebben verbroken, studenten of statushouders.

Twijfels over locatie

De meeste partijen kunnen zich wel vinden in de deal, maar nog niet iedereen is overtuigd van de bouwplannen aan de Groene Dijk. Zo zijn er twijfels bij het CDA of de huidige bewoners en ondernemers wel genoeg gehoord worden bij het totstandkomen van die plannen.
Voor de eenmansfractie Lijst De Rijke was de communicatie richting bewoners en ondernemers reden om als enige tegen de COA-deal te stemmen.
De gemeenteraad praat in maart volgend jaar over de bouwplannen aan de Groene Dijk. Stemt een meerderheid tegen die plannen, dan zou ook de deal met het COA mogelijk alsnog niet doorgaan.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.