Plaatsing asielzoeker in HTL Hoogeveen is geen vrijheidsontneming

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mag overlastgevende asielzoekers in het extra beveiligde asielzoekerscentrum in Hoogeveen blijven plaatsen. Volgens de rechter is er geen sprake van vrijheidsontneming en dus is overplaatsing niet onrechtmatig.

Asielzoekers die in asielzoekerscentra ernstige overlast veroorzaken, kunnen sinds 1 februari dit jaar worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen. Een Angolese asielzoeker ziet plaatsing in de HTL als vrijheidsontneming en vindt het in strijd met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vergaande beperkingen

De rechtbank in Groningen die de HTL vorige maand bezocht, ging niet mee in die redenatie. Zij oordeelt dat "verblijf in de HTL als toegestane vrijheidsbeperking moet worden gezien en niet als vrijheidsontneming, hoewel het verblijf in de HTL wel vergaande beperkingen in de vrijheid van de bewoners kent"

De inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid van asielzoekers die in de HTL worden geplaatst, noemt de rechtbank "noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, gelet op de door hem veroorzaakte incidenten in de reguliere opvangvoorziening."

De rechtbank wijst er ook op dat degene die in de HTL wordt geplaatst, de mogelijkheid heeft om te vertrekken. "De eventuele negatieve consequenties van de keuze om niet in de HTL te verblijven, vloeien voort uit het eigen, onaanvaardbare gedrag."

Niet dubbel bestraft

De Angolees vond ook dat hij met de gedwongen overplaatsing naar de HTL dubbel gestraft werd voor zijn gedrag. Hij was daarvoor namelijk ook al veroordeeld door de strafrechter. De Groningse rechtbank is het hier niet mee eens. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft alle recht om - los van de strafrechter - het foute gedrag van de man te bestraffen met de overplaatsing naar de HTL, luidt het oordeel.

Eerder verloor een Gambiaan, die ook in de HTL was geplaatst ,ook rechtszaak over de Handhaving en Toezichtlocatie.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen rechtbank asielzoeker HTL COA
Deel dit artikel: