'35.000 woningen nodig voor oplossing huizennood regio Groningen-Assen'

De komende twintig jaar moeten 35.000 extra woningen gebouwd worden in de Regio Groningen-Assen (RGA) om de woningkrapte in dat gebied op te lossen. Dat schrijft de stuurgroep van het samenwerkingsverband in een brief aan de gemeenteraden en Provinciale Statenleden in die regio.

Het is nog niet bekend waar de woningen precies moeten komen. Om antwoord op die vraag te geven, komt er een Verstedelijkingsstrategie voor de hele regio Groningen-Assen. Een soort toekomstvisie, waarin verkend wordt waar de complete regio behoefte aan heeft. Binnen de RGA vallen ook de Drentse gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

Woondeal

In de zes regio's in Nederland waar de woningnood het hoogst is, worden de komende jaren versneld nieuwe woningen gebouwd. Een daarvan is de gemeente Groningen. In 2019 heeft die gemeente een Woondeal gesloten met de minister van Binnenlandse Zaken, waarin afgesproken is dat er 35.000 nieuwe nieuwe woningen gebouwd zullen worden. De RGA wil nu kijken of een deel van die woningen ook in andere gemeenten binnen het gebied kan komen.

Volgens woordvoerder Inge Klinkert van de RGA wordt er de komende tijd een plan gemaakt rondom de 35.000 woningen. Klinkert: "Het kan zijn dat ze veelal op dezelfde plek komen, of dat er wordt besloten om ze heel erg te verspreiden. Gaan we verstedelijken of juist niet? Daarbij horen ook zaken als mobiliteit en ov-verbindingen. We zetten natuurlijk niet zomaar ergens woningen neer."

Tekort in Drenthe en Groningen

Uit een onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek vorig jaar dat er in het gebied van Midden-Drenthe tot en met Delfzijl in 2030 een woningtekort is van 2 tot 4 procent. Daar moeten de komende tien jaar ruim 9.000 woningen bijgebouwd worden om het tekort op te lossen. Volgens Klinkert is het nodig om veel meer te bouwen, om de achterstand van de economische crisis in te lopen.

De RGA vraagt raads- en Statenleden uit de hele regio om mee te denken over het plan voor de woningbouw. Eind 2040 moeten de woningen er staan. In oktober van dit jaar gaan de gemeentelijke en provinciale politiek met elkaar om tafel over de plannen.