Hoofdweg Eelde: bushaltes en meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen op de Hoofdweg in Eelde. Dat wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. Het college heeft de hoofdpunten van de herinrichting van de Hoofdweg vastgesteld.

"De Hoofdweg is en blijft een 50 km/u weg, maar fietsers en voetgangers krijgen meer veilige ruimte", zegt wethouder Hanneke Wiersema van verkeer. Het fietspad wordt verhoogd en er komen op enkele plekken verhoogde oversteekplaatsen, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken. De rijbaan wordt optisch versmald, waardoor hardrijders worden ontmoedigd. "Andere verkeersdeelnemers en aanwonenden voelen zich daardoor veiliger", aldus de wethouder.

Extra parkeergelegenheid

Op dit moment is er een gebrek aan parkeerruimte aan de Hoofdweg. Bezoek dat niet op de oprit van een erf kan parkeren, parkeert de auto op het fietspad of de doorlopende weg. De gemeente onderzoekt of er op enkele plekken aan de Hoofdweg en in de zijstraten extra parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

Ook wordt er rekening gehouden met een toekomstige busroute over de Hoofdweg. In het ontwerp wordt daarom ruimte gemaakt voor bushaltes langs de weg. Dit doet de gemeente in overleg met het OV-Bureau Groningen Drenthe. Het OV-bureau kijkt ook of het Martini Ziekenhuis meegenomen kan worden in de route.

Bomenkap

Zes eiken langs de weg in Eelde worden gekapt. De gemeente zegt dit te doen om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen en hen de ruimte te geven. Wiersema: "De weg is door deze eiken te smal om veilig aan het verkeer deel te nemen." Bomen worden herplant langs de Burgemeester Legroweg en in overleg met aanwonenden van de Hoofdweg in de eigen voortuin. Hiermee wil het college het groene karakter van de weg extra benadrukken. De kosten hiervan komen op zo'n 35.000 euro exclusief BTW uit.

Hoofdweg Eelde (Rechten: Google Streetview)

Ongenoegen

Bewoners van de Hoofdweg in Eelde lieten eerder al weten het niet eens te zijn met de plannen van de gemeente. Tientallen bewoners verenigden zich in een Actiegroep Herinrichting Hoofdweg. "Onze nekharen gaan overeind staan", zegt Hoofdwegbewoner Jan Spiekhout, die tevens lid is van de actiegroep. "De Burgemeester Legroweg mag een groene laan worden, de Hoofdweg een kale boomloze betonbak, waar naar alle waarschijnlijkheid, harder gereden gaat worden. Ook komen er bushaltes, harmonicabussen en fietsenstallingen bij. De vraag is wie voor een x-bedrag een eik in de voortuin wil hebben."

Informatieavond bewoners

Na het zomerreces worden de plannen voor de Hoofdweg in de gemeenteraad besproken. Vervolgens organiseert de gemeente een informatieavond met de direct aanwonenden over het ontwerp, mits de coronamaatregelen het toelaten. Tijdens de avond wordt het ontwerp opnieuw gepresenteerd en gaat de gemeente met inwoners in gesprek over maatwerk op hun eigen erf en de eventuele particuliere herplant per tuin.

De gemeente hoopt nog voor het einde van het jaar het project te kunnen aanbesteden.

Lees ook: