Farmers Defence Force: 'Het is een illusie dat we nu alleen zoetsappige acties houden'

De telefoon van Jos Ubels, vice-voorzitter van Farmers Defence Force (FDF), gaat vanmiddag. Aan de lijn is plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, Eric van Oosterhout, met de boodschap dat het verbod om te demonstreren met trekkers en landbouwvoertuigen wordt opgeheven. Het is geen verrassing voor Ubels.

De twee spraken voor het weekend al over het opheffen van het verbod, en de voorwaarden die hier aan vast zitten. Vandaag kwamen de Veiligheidsregio's van de Noordelijke provincies gezamenlijk tot het besluit om het verbod op te heffen. Van Oosterhout: "We hebben twee dingen gevraagd. Als ze gaan demonstreren, dan moet dit in overleg. Ze moeten dit 12 uur van tevoren aangeven. En we willen niet dat ze met trekkers demonstreren. Ergens heenrijden mag, maar de weg blokkeren niet", licht Van Oosterhout de afspraken toe. Naast FDF is er ook met andere boerenorganisaties gesproken.

Afgelopen donderdag was er een kort geding waarin Farmers Defence Force probeerde het verbod al eerder van tafel te krijgen. Dit lukte niet. Op dat moment werd Ubels ook gebeld en uitgenodigd voor een gesprek. "Eric van Oosterhout heeft ons gebeld en gevraagd of we hierover willen praten. Ze wilden het verbod eerst verlengen, maar dat wilden wij niet."

Wilde acties ook melden

Toch is het verbod nu opgeheven, maar niet alles mag. Acties met trekkers en landvoertuigen moeten vooraf gemeld worden, is nu de afspraak. Dit deed FDF al volgens Ubels. "De acties die FDF deed waren al in overleg met de Veiligheidsregio. Het gaat nu vooral om de wilde acties." Hiermee doelt Ubels op de acties van afgelopen week in Wijster, die niet door FDF georganiseerd, maar wel gesteund werden. "Wij willen ook dat deze acties gecontroleerd worden en in samenspraak gaan" aldus Ubels.

Daarom is de boodschap van FDF: "Wij roepen boeren op om, als ze een actie willen houden of iets willen organiseren met trekkers en demonstraties, dat te regelen met de plaatselijke FDF." Ubels benadrukt dat er nog steeds heftige acties verwacht kunnen worden. Ubels: "De weg blokkeren mag niet. Maar als wij bij een distributiecentrum willen staan en wij daar zwaarwegende argumenten voor hebben, dan kan het best zijn dat dit wel gebeurt."

Wij willen ook dat deze acties gecontroleerd en in samenspraak gaan"
Jos Ubels, Farmers Defence Force

Boodschap vs. schreeuw om aandacht

Van Oosterhout hoopt dat het nu weer meer over de inhoud gaat, en heeft dit ook laten vallen tijdens het telefoongesprek. "Ik denk dat de boeren wel een inhoudelijk punt hebben. De afgelopen uren, dagen, weken ging het alleen nog maar over de soorten acties en de manier waarop. Ik heb gezegd: het maakt jullie veel sterker als het over de inhoud gaat. En daar willen wij wel over meedenken," aldus Van Oosterhout.

Ubels hoopt dat de wilde acties ook minder worden. "Maar het is een illusie dat we alleen zoetsappige acties gaan houden." Want harde acties zijn nodig, volgens de voorman van FDF: "Wij zijn altijd het pispaaltje in de agrarische sector, alleen met simpel demonstreren red je het niet. Dan krijg je niet de aandacht die het verdient. Je moet eerst met duizenden trekkers de weg op, voordat je wordt gehoord."

Het maakt jullie veel sterker als het over de inhoud gaat. Daar willen wij wel over meedenken"
Eric van Oosterhout, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Drenthe

Boeren organiseerden van de week demonstraties uit onvrede over landbouwminister Schouten, die het veevoer wil aanpassen. Schouten wil dat de boeren geen eiwitrijk krachtvoer meer gebruiken omdat daarmee de uitstoot van stikstof omlaag gaat. Volgens de boeren gaat dit ten koste van de melkopbrengst en van de gezondheid van de koeien. Ubels zegt hierover: "Wij vinden het niet normaal dat je je dieren niet mag voeren zoals je dat zelf wilt. Dat gaat er bij ons niet in."

Lees ook: