Regio Deal Regio Zwolle van start

Het Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Voor deze Regio Deal stelt het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar. Regio Zwolle investeert minimaal hetzelfde bedrag. De Regio Deal moet bijdragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten dat de kern van de Regio Deal Regio Zwolle is 'om de regio Zwolle duurzaam verantwoord te laten doorgroeien'. Onder andere door de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, het opvangen van klimaateffecten en de samenwerking in de regio te versterken.

Mijlpaal

"Het is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons jonge bestaan als regio", zegt regiovoorzitter Peter Snijders. "De Regio Deal versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio. De komende jaren gaan duizenden ondernemers en 780.000 inwoners daar heel direct en zichtbaar de effecten van merken." In het najaar gaan de eerste projecten van start.

Samenwerkingsverband

Regio Zwolle is de naam van een samenwerkingsverband, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder de provincie Drenthe, gemeenten De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Meppel en waterschap Drents Overijsselse Delta.