Groningen Airport Eelde wil meer militair verkeer

Groningen Airport Eelde vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om de luchthaven de mogelijkheid te geven om meer militair verkeer af te handelen. Bovendien moet er meer ruimte komen voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer.

Groningen Airport Eelde is druk bezig om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en dus ook naar nieuwe inkomsten. Daarmee denkt de luchthaven het jaarlijkse exploitatietekort voor het grootste gedeelte weg te kunnen werken. Uitbreiding van taken is daarvoor van cruciaal belang.

Geen gelijk speelveld

Dit alles is te lezen in een reactie van de luchthaven op de ontwerp-Luchtvaartnota van de minister. In de nota staat hoe het Rijk de toekomst van de luchtvaart in Nederland ziet. De meeste aandacht gaat uit naar de Schiphol Groep. Zij zijn eigenaar van Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. En dan zijn er nog twee zelfstandige regionale luchthavens: Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.

De regionale luchthavens spelen een marginale rol in de ontwerp-Luchtvaartnota. Om daar verandering in te brengen heeft Eelde een zienswijze naar de minister gestuurd, waarin wordt gepleit voor gelijke behandeling van alle luchthavens.

Lesvluchten met jets

Eelde en Maastricht worden gefinancierd door de provincies en gemeenten. De rest door het Rijk en Eindhoven Airport door Defensie. Onterecht, zo vinden ze in Eelde. Als beide luchthavens gezien worden als luchthavens van nationaal belang, dan moet de landelijke overheid daar ook aan meebetalen.

In deze zienswijze wordt de minister dus ook gevraagd om meer mogelijkheden. Militair verkeer dus. Maar ook lesvluchten met straalvliegtuigen en grote commerciële vliegtuigen. De noordelijke luchthaven is meer en meer de opleidingsplaats voor piloten in Nederland. Op de luchthaven is de KLM Flight Academy een grote gebruiker.

"Eerder konden lesvluchten met straalvliegtuigen niet vanwege het geluid dat ze produceren", zegt woordvoerder Lizette van Dijken van Groningen Airport Eelde. "Maar het is nu zo dat deze jets veel stiller zijn. Dit geeft heel veel mogelijkheden."

Testvluchten en onderhoud

Vliegtuigfabrikant Cirrus gebruikt Groningen Airport Eelde als plek voor de verkoop van toestellen voor de Europese markt. Eén van die toestellen is een straalvliegtuig. "Cirrus heeft behoefte aan testmogelijkheden voor deze toestellen. Dat geeft ons ook weer mogelijkheden. Er is in Nederland echt veel vraag naar. Dan kan er ook onderhoud gedaan worden", zegt Van Dijken.

Van groter belang is misschien wel het militair verkeer. Tot nu toe mogen er per jaar 400 militaire vluchten plaatsvinden. Daarbij gaat het vooral om transport van personeel. Er moet ruimte komen voor ander militair verkeer. 'Daarmee wordt de logistieke operatie van Defensie duurzamer en meer kostenefficiënt', zo is te lezen in de brief aan de minister.

Het gaat bijvoorbeeld om militair verkeer met helikopters"
Lizette van Dijken, woordvoerder Groningen Airport Eelde

Of dat ook betekent dat gevechtsvliegtuigen als de F16 en de F35 welkom zijn, kan Van Dijken nog niet zeggen. Uitsluiten doet ze het ook niet. "We zijn aan het kijken naar meer activiteit. Defensie met het oefengebied in Noord-Nederland is een logische. We kijken of we daar meer vergunde ruimte voor kunnen krijgen. Of daar de F16 en F35 gevechtsvliegtuigen bij zitten, moet nog worden bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om transport of helikopters. Dat kan nu niet omdat het volgens de vergunning niet mag."

Groningen Airport Eelde is dan een plek waar gestopt kan worden. Voor het tanken bijvoorbeeld. Dan is het niet nodig om naar vliegbasis Leeuwarden of een andere basis in Nederland te vliegen.

Een nieuw luchthavenbesluit

Verruiming van de mogelijkheden moet worden vastgelegd in een nieuw luchthavenbesluit. In dit besluit staan de regels waaraan het vliegverkeer en het vliegveld zich moeten houden. Bijvoorbeeld de openingstijden. Want ook die moeten verruimd worden volgens Groningen Airport Eelde. In ieder geval een half uur eerder open, om zes uur. Net zoals dat mogelijk is op Lelystad Airport. Daar is bij touroperators vraag naar.

Volgens Van Dijken doet de luchthaven ook een suggestie. En dat is om de opbrengsten van de luchtvaarttax, die op 1 januari 2021 wordt ingevoerd, weer te investeren in duurzame en innovatieve projecten op luchthavens.

Luchtvaarttax

De minister denkt met de luchtvaarttax passagiers te ontmoedigen om te gaan vliegen. Dat is beter voor het milieu. Deze belasting geldt echter alleen voor passagiers die vertrekken. Transferpassagiers die doorreizen hoeven niet te betalen.

'De luchtvaarttax zal voor scheefgroei zorgen', zo zeggen ze in Eelde. 'Transferpassagiers blijven buiten schot en daarmee wordt de netwerkfunctie van de KLM en Schiphol fiscaal ontzien. De luchtvaarttax zal in de huidige vorm geen milieu-impact hebben'.

Net als de luchthaven, hebben ook de aandeelhouders van Eelde, twee provincies, drie gemeenten en FB Oranjewoud, een zienswijze gestuurd. De minister zal deze behandelen en kijken of de bezwaren alsnog worden meegenomen in de definitieve Luchtvaartnota. Eind van dit jaar moet de nota er zijn.

Steun vanuit het bedrijfsleven

De brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen is ondertekend door de directie. Maar ook het bedrijfsleven uit de drie noordelijke provincies laten weten dat ze achter de luchthaven staan, waaronder het TT-circuit in Assen, de Gasunie, Wateralliantie en Marketing Drenthe.

Deel dit artikel: