Werkloosheid gestegen, maar afname WW-uitkeringen in Drenthe

In juni is het aantal WW-uitkeringen in Drenthe met 3,5 procent afgenomen ten opzichte van mei, wat neerkomt op 309 uitkeringen minder. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. In totaal telde Drenthe in juni 8.532 WW-uitkeringen, wat betekent dat 3,4 procent van de Drentse beroepsbevolking een WW-uitkering kreeg.

Ook in mei nam het aantal WW-uitkeringen al af, nadat die in maart en april snel gestegen waren. Vooral vanuit uitzendbedrijven (bouwberoepen), industrie en bouw daalde het aantal uitkeringen.

De daling is zichtbaar in alle Drentse gemeenten. In de gemeente Borger-Odoorn was de daling het grootst, namelijk 5,8 procent.

Bekijk hieronder de kaart voor een overzicht van de daling van het aantal WW-uitkeringen in alle Drentse gemeenten.

Jongeren

In juni is ook het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar, die sinds de uitbraak van het coronavirus vaker een WW-uitkering krijgen, gedaald. Dit komt omdat jongeren vaker werken bij uitzendbedrijven en in bouwberoepen, waar in de zomer meer werk is.

Coronacrisis

Ondanks de daling, ligt het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toch hoger dan vorig jaar. Dat komt door de coronacrisis. Eind juni 2020 telde Drenthe 1.331 meer WW-uitkeringen dan in juni 2019, wat neerkomt op 18,5 procent meer uitkeringen.

Ook onder jongeren blijft het totaal aantal WW-uitkeringen door de coronacrisis wel veel hoger in vergelijking met vorig jaar. Jongeren werken dan ook veel in getroffen sectoren, zoals horeca en detailhandel.

Landelijk

In heel Nederland waren er eind juni 300.597 WW-uitkeringen, wat betekent dat 3,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een WW-uitkering had. Dat aantal is ten opzichte van mei afgenomen met 476 uitkeringen, dus 0,2 procent.

In negen van de twaalf Nederlandse provincies is het aantal WW-uitkeringen gedaald, waarbij de daling in Drenthe het sterkst is.

Op jaarbasis is het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland echter met 23,9 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Werkloosheid

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het werkloosheidscijfer is aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Het aantal werklozen loopt daarmee ook veel sneller op dan tijdens de financiële crisis, meldt het CBS. Toen duurde het na november 2008 zeven maanden voordat de werkloosheid van 3,6 procent was gestegen tot 4,3 procent, in plaats van maar één maand.

Vooral onder jongeren slaat de huidige crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent. Bij groepen boven de 25 jaar ligt dat percentage veel lager.

Deel dit artikel: