Waterschappen blijven alert: 'Grondwaterpeilen staan onveranderd hoog'

Vecht
De Vecht bij Coevorden © RTV Drenthe
De ergste problemen door het verhoogde waterpeil lijken achter de rug. Maar in het nieuwe jaar wordt opnieuw hoogwater in de grote rivieren verwacht. Door die onzekere situatie houden de waterschappen alles scherp in de gaten.
Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laten de meeste sloten en kanalen van Drenthe op dit moment normale waterstanden zien. In de rivieren blijven de waterstanden voorlopig nog hoog. Als de waterstand al zakt, gaat dat vooralsnog langzaam.
De Vecht stroomt ook door het werkgebied van het WDODelta. Die rivier bereikte woensdag een recordhoogte. Hoewel de waterstanden in de Vecht nu dalende zijn, blijft de dijkwacht de komende dagen actief inspecties uitvoeren. Deze mensen zijn getraind om de dijken op kwetsbare plekken en schade te inspecteren.

Wisselvallig weerbeeld

De waterschappen houden er rekening mee dat de waterstand in de grote rivieren begin januari opnieuw gaat stijgen. "Het weerbeeld voor de komende dagen is wisselvallig", laat WDODelta weten. "De verwachting is dat het zaterdag niet veel regent, daarna verwachten we meer regen."
"De weersvoorspellingen zijn erg onzeker en de grondwaterpeilen staan onveranderd hoog", vult Waterschap Vechtstromen aan. "Mocht er weer veel regen gaan vallen, dan kunnen de waterpeilen op korte termijn opnieuw gaan stijgen. Ons waterschap blijft daarom alert en opgeschaald."
Vechtstromen waarschuwt dat taluds, dijken en oevers instabiel kunnen worden door de langdurige blootstelling aan water. "We verzoeken dan ook om enkel gebruik te maken van verharde wegen en paden. Op bepaalde wegen en paden kan modder en drijfhout liggen."

Geen kritieke situaties

Bij de twee waterschappen die vooral in het noordelijke deel van Drenthe actief zijn, is de situatie anders. Waterschap Hunze en Aa's schaalt inmiddels verder af naar het normale beheer. "De waterstanden zijn dusdanig dat de komende spuibeurten, waarbij we weer iets minder water kwijt kunnen, niet tot kritieke situaties leiden. Er wordt wel neerslag voorspeld, maar ook dat is in het normale beheer beheersbaar."
Dat het grondwaterpeil langzaam zakt, is niet gunstig voor getroffen huishoudens. "Er kan dus nog overlast zijn van water in kelders en kruipruimtes. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het is lastig in te schatten wanneer dat voorbij zal zijn", aldus Hunze en Aa's.
Noorderzijlvest blijft ook water wegpompen, met minder capaciteit. "Er komt vanuit de hogere gebieden in Drenthe nog veel water richting het lagere noorden. Dat is in De Onlanden goed te zien." In het nieuwe jaar lijkt de wind volgens Noorderzijlvest wat te draaien, waardoor er minder neerslag moet vallen en er goed gespuid kan worden op zee.
Waterbergingen in actie
De afgelopen periode heeft WDODelta water op verschillende plekken tijdelijk 'geparkeerd'. Daarmee wordt wateroverlast voor de nabijgelegen woonwijken voorkomen. Waterberging Oude Kene bij Hoogeveen is hier een voorbeeld van. Wanneer het nodig is, kan het gebied 282.000 m3 water opvangen.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.