Rechter stelt grens aan stankuitstoot nieuwe kippenmestvergister

De kippenmestvergistingsfabriek die Rika Greenpark wil bouwen bij Wijster moet van de rechter elk kwartaal de stankuitstoot meten. Het gaat om de totale geuremissie die van het terrein komt. Klachten over stankoverlast in de omgeving moet Rika Greenpark bij het onderzoek betrekken.

Rika Greenpark heeft een aantal andere provinciale vergunningsvoorwaarden voor de kippenmestvergistingsfabriek bij de bestuursrechter wel van tafel gekregen. Voor de nog te bouwen fabriek bij Wijster is de verplichting om met een biofilter minimaal 70 procent van de geproduceerde stank weg te halen niet meer nodig.

Dat betekent dat wanneer de fabriek relatief weinig stank produceert het niet daarvan sowieso zeventig procent hoeft af te vangen. De rechter is het met de initiatiefnemers van Rika Greenpark eens dat dat een overbodige voorwaarde is. Maar anderzijds moet de fabriek van de rechter wel binnen de door de provincie gestelde maximale geuremissiewaarden blijven.

Groen gas en mestkorrels

De vergistingsinstallatie komt op het bedrijventerrein bij afvalverwerker Attero te staan. Rika Greenpark wil er uit kippenmest groen gas maken. Behalve kippenmest mag Rika er ook varkensmest en bijvoorbeeld gras, maïs of brijvoer verwerken. Verschillende kippenboeren investeren in de onderneming. Behalve groen gas produceert de fabriek ook mestkorrels. Om de stank te beperken komt er in de fabriek een biofilter in combinatie met een chemische wasser.

Stapeling van stank

Behalve Rika Greenpark zelf maakte ook de eigenaar van een nabijgelegen loonwerkbedrijf bij de rechter bezwaar tegen de vergunning. Hij eiste dat er een milieueffectrapportage zou moeten komen. Want volgens hem ontstaat er met vuilverwerker Attero en slachtafvalverwerker Noblesse Proteins een stapeling van bedrijven die stank veroorzaken.

Maar de rechter vindt op advies van de stichting Advies Bestuursrechtspraak dat de bijdrage van de kippenmestfabriek daaraan relatief klein is. Een omgevingsvergunning volstaat daarom.

Geuronderzoek

Ook hoeft Rika Greenpark er niet apart voor te zorgen dat er geen stank uit de opslagtanks- en silo's op het terrein ontsnapt. Maar Rika moet er weer wel voor zorgen dat die tanks en silo's altijd afgedekt zijn. Alleen bij inspectie of onderhoudswerkzaamheden geldt daarvoor een uitzondering.

De provincie stelde ook als voorwaarde dat Rika Greenpark elk kwartaal een geuronderzoek in de omgeving doet. Daarbij moet het bedrijf de geuremissie bij de fabriek koppelen aan de mate waarin die stank zich verspreidt in de omgeving. Rika Greenpark moet daarbij eventuele klachten uit de omgeving analyseren.

Rika Greenpark leek het geuronderzoek onnodig, omdat het binnen de normen denkt te blijven. Maar de rechter oordeelt dat het kwartaalonderzoek een redelijke eis is, omdat er meer stank producerende bedrijven in de omgeving zijn. Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraak.

Lees ook:

Deel dit artikel: