Slepend conflict over bungalowpark Schoonoord zit muurvast

Bungalowpark Wico in Schoonoord
Bungalowpark Wico in Schoonoord © RTV Drenthe / Wouter van Dijk
Het al jaren slepende conflict tussen de gemeente Coevorden en bungalowpark Wico in Schoonoord is in een impasse terechtgekomen. De gemeente wil een scan op het park uitvoeren, maar is niet welkom.
Eigenaar Janneke Lampe weigert een zogeheten vitaliteitsscan te laten maken op haar park. "Ik heb er namelijk nul vertrouwen in dat dit een eerlijk onderzoek zal zijn." De gemeente geeft aan dat het om een objectief onderzoek gaat naar de mogelijkheden voor de toekomst van het park en dat de uitkomsten hoe dan ook geaccepteerd worden.

Helft bungalows permanent bewoond

Het gaat hier om een zaak die sinds 2017 speelt. Op bungalowpark Wico, aan de Slenerweg, staan 67 vrijstaande bungalows op een smalle strook van ongeveer een kilometer lang. Verschillende bungalows worden gebruikt als tweede woning, maar ongeveer de helft wordt permanent bewoond.
En dat laatste is tegen het zere been van de gemeente, omdat permanente bewoning niet mag, maar tegelijkertijd al jaren gebeurt zonder dat de gemeente ingrijpt. In maart vorig jaar kregen de bewoners van het park per brief de boodschap dat de gemeente gaat handhaven.

'Geen toestemming om het perceel te betreden'

De bedoeling is daarnaast al enige tijd dat de gemeente een scan laat uitvoeren over de toekomstmogelijkheden voor het park, maar dat onderzoek komt maar niet van de grond.
De grondeigenaar heeft besloten geen toestemming te geven voor het betreden van het perceel, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief. Dat maakt het onderzoek lastig. "De schouw van het gebied is een belangrijk onderdeel van de scan en kan nu niet op de gewenste wijze worden uitgevoerd."
Eigenaar Janneke Lampe van bungalowpark Wico in Schoonoord
Eigenaar Janneke Lampe van bungalowpark Wico in Schoonoord © RTV Drenthe / Wouter van Dijk
Dat klopt, beaamt eigenaar Janneke Lampe. "Ik ga niet meewerken aan een scan, als ik het sterke vermoeden heb dat de uitkomst daarvan bij voorbaat al vaststaat. Het is namelijk glashelder dat de gemeente hier alleen nog recreatie wil toestaan."
Dat is volgens haar te kort door de bocht. "Ons is in 2017 toegezegd om in algemene zin in gesprek te gaan over de toekomstmogelijkheden van Wico. In mei vorig jaar is toegezegd dat gekeken zou worden naar de actualiteit van het huidige beleid. Gesprekken hierover hebben vervolgens nooit plaatsgevonden; in plaats daarvan was het besluit 'terug naar recreatie' al genomen", zegt Lampe. "Er zijn eerdere scans geweest die erop wezen dat er nu weinig tot geen perspectief voor recreatie is op dit terrein. Dat is ook zo, want er zijn naast de bungalows ook helemaal geen recreatiefaciliteiten aanwezig. Daarom is onze oproep al tijden: laat het gewoon zoals het is, dat gaat al jaren prima."
De gemeente wil af van permanente bewoning op vakantieparken. Het moet vorming van woonwijkjes in het buitengebied, ondermijning en criminaliteit tegengaan. Eerder zei wethouder Steven Stegen al dat het al jaren bekend is dat permanente bewoning op dit soort parken niet is toegestaan.

'Nagenoeg geen problemen of incidenten op dit park'

"Dat snap ik wel", zegt Lampe. "Het probleem voor ons is dat er helemaal geen oog is voor wat hier nu precies de situatie is. Er zitten hier geen arbeidsmigranten, er zijn geen noemenswaardige problemen en er vinden bijna nooit incidenten plaats. Dit is geen park waar de politie drie keer per week aan komt rijden, bij wijze van spreken"
Volgens Lampe zitten er wel ruim dertig bewoners die niet zomaar ergens anders heen kunnen. "Kijk, als er nu in Coevorden honderd sociale huurwoningen leeg zouden staan, dan zou de situatie heel anders zijn." Meer in het algemeen: "Ergens is besloten dat Wico een volledig recreatief park zou moeten worden, maar bij dat besluit zijn wij destijds helemaal niet betrokken geweest."
Lampe wil daarom niet meewerken aan een proces dat er volgens haar op gericht is dat permanente bewoning op Wico ophoudt. "Dit park is opgericht door mijn opa en oma Willem en Coba. Het is een familiebedrijf. Ik ben de derde generatie en de vierde dient zich aan. Al bijna zestig jaar gaat het hier goed, waarom zou je dat dan moeten veranderen?"
Volgens haar is er ook geen noodzaak om van Wico een puur recreatief park te maken. "Aangezien er in de directe omgeving al voldoende recreatief aanbod is." Ook qua natuurwaarde denkt Lampe dat de huidige situatie goed is. "Sterker nog: juist omdat hier nu weinig recreatie is en er dus relatief veel rust is op het park, zien we geregeld reeën en dassen op het terrein."
Bungalowpark Wico in Schoonoord
Bungalowpark Wico in Schoonoord © RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Alternatieve schouw, met een boa

In een brief aan een werkgroep van enkele bewoners van Wico, meldt de gemeente nu van plan te zijn om op een alternatieve manier alsnog de schouw uit te laten voeren, namelijk vergezeld door iemand van de afdeling handhaving. De gemeente vraagt medewerking van de werkgroep. Geeft de werkgroep die goedkeuring niet, dan blijft niets anders over dan actief handhaven op permanent wonen, zo staat ook in de brief.
Lampe: "Tja, met een boa erbij kan ik ze moeilijk nog weigeren, maar ik vind dit best wel dreigend overkomen." Een woordvoerder van de werkgroep laat weten binnenkort te reageren op het voornemen van de gemeente. Plan is ook om tijdens de commissievergadering, dinsdag 16 januari, verhaal te doen richting de gemeenteraad. Lampe: "Onze inzet is dat de gemeente alsnog akkoord gaat met een duale bestemming: zowel bewoning als recreatie. Dan hoeft er feitelijk niets te veranderen."

Coevorden: 'Het gaat om een gedegen onderzoek met een objectieve aanpak'

In een reactie meldt de gemeente Coevorden dat de gewenste vitaliteitsscan van het bungalowpark wel degelijk objectief is. "We hebben hiervoor het bureau Ruimte en Vrije Tijd ingeschakeld", meldt woordvoerder Gert de Groot. "Dit bureau is gespecialiseerd op het gebied van toerisme en recreatie, kent de markt goed en weet ook veel over de dynamiek van vakantieparken."
Uit de scan moet volgens hem naar voren komen of het mogelijk is dat Wico weer een recreatieve functie krijgt. "Een park waar mensen een tweede huisje hebben kan ook vitaal zijn, daarover kunnen de onderzoekers onderbouwd iets zeggen." Wethouder Steven Stegen belooft de werkgroep en mevrouw Lampe de uitkomst van de scan te accepteren, meldt de woordvoerder verder.
Om het onderzoek uit te kunnen voeren, moeten de mensen van het bureau de situatie wel met eigen ogen kunnen bekijken, benadrukt De Groot. Ook is volgens hem een aanspreekpunt nodig, in dit geval de werkgroep. "Die kan met enig mandaat namens de eigenaren spreken. Dat is de reden dat we dit onderzoek zo snel mogelijk willen opstarten, met medewerking van deze werkgroep."
Het is volgens de gemeente de bedoeling om op basis van uitkomsten van de scan verder in gesprek te gaan over een toekomstperspectief en de vervolgstappen.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.