Zandwinplas Amerika wordt mogelijk dertig voetbalvelden groter

Zandwinbedrijf K3Delta wil de zandwinplas bij het buurtschap Amerika tussen Een en Zevenhuizen twintig hectare groter maken. Dat komt neer op een oppervlakte van bijna dertig voetbalvelden.

Het bedrijf wint sinds de jaren '80 ophoogzand uit de plas en verwacht dat de vraag daarnaar de komende jaren alleen nog maar meer wordt. De huidige plas is nog niet leeg, maar K3Delta wil alvast uitbreiden met het oog op de toekomst. Ophoogzand wordt gebruikt voor onder meer woningbouw en de aanleg van sportparken.

De plas moet worden uitgebreid ten westen van de huidige locatie. Hoe het gebied er in de toekomst precies uit gaat komen te zien, is nog niet bekend. Inmiddels liggen er meerdere varianten van het plan op tafel, waarbij rekening wordt gehouden met duurzame energie, natuurontwikkeling en recreatie.

Eilandjes

Mogelijk komen er eilanden in de plas die worden ingericht voor moerasplanten- en vogels. Ook kunnen er eventueel recreatiewoningen op worden gebouwd. In het gebied leven oeverzwaluwen. Voor die vogels wil K3Delta een speciale wand aanleggen waarin de vogels kunnen nestelen. K3Delta laat weten dat het niet de bedoeling is dat er gezwommen wordt in de plas, maar het bedrijf wil wel faciliteiten aanleggen voor wandelaars en fietsers.

Overigens moet het bedrijf nog een milieueffectrapportage uitvoeren om de effecten op de natuur te onderzoeken. Ook moet er een nieuw bestemmingsplan komen.

Zonnepanelen en wateropvang

Het zandwinbedrijf wil de plas in de toekomst wellicht gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. De elektriciteit wil het bedrijf gebruiken voor de eigen stroombehoefte. K3Delta zegt daarnaast te zullen onderzoeken of het mogelijk is overtollig water op te vangen in de plas. Dat water kan door boeren gebruikt worden in tijden van droogte voor hun gewassen.

Als alles volgens planning verloopt wil K3Delta in 2022 beginnen met het uitbreiden van de plas bij Amerika. De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis in Roden en het provinciehuis in Assen. Mensen hebben zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Deel dit artikel: