Tynaarlo bespaart en verleent minder subsidie in 2021

De gemeente Tynaarlo neemt komend jaar subsidieaanvragen voor activiteiten kritisch onder de loep. Het college van burgemeester en wethouders wil zo het dreigende begrotingstekort in de gemeente tegengaan. Zonder ingrijpen loopt dat op tot drie miljoen euro.

Het tekort in de gemeente werd al meerdere keren aangestipt en de gemeenteraad maakt zich zorgen. Bij de presentatie van de jaarrekening van 2019 en bij de perspectievennota 2021 waarschuwde wethouder financiën Hans de Graaf voor de tekorten. Die worden onder andere veroorzaakt door de grote kostenposten in het sociaal domein (jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning). "Het zijn tekorten die je niet alleen wegwerkt met bezuinigingen op de jeugdzorg. We zullen breder dan de jeugdzorg moeten kijken."

Het college van B&W werkt daarom aan inzicht en overzicht om gerichte keuzes te kunnen maken voor de aanstaande begroting. "Het is dus niet gezegd dat we straks geen subsidies meer verlenen", zegt de wethouder, "Maar we ontkomen er niet aan om hier een kritische afweging te maken."

Lees ook:

Deel dit artikel: