'Drenthe dreigt witte vlek te worden op gebied van cultuur'

Een kaalslag voor de cultuur in Drenthe. Zo betitelt De PeerGrouP het verlies van zijn jaarlijkse vier ton subsidie van het landelijke Fonds Podiumkunsten. Maar het locatietheatergezelschap uit Donderen laat het er niet bij zitten en krijgt steun van alle kanten.

De race is nog niet gelopen, zegt artistiek leider Dirk Bruinsma, mede omdat het nog om een advies gaat. Een definitief besluit volgt nog. Er kan dus nog van alles gebeuren. Maar toch: "Het heeft zware consequenties voor ons. Als we vanaf 1 januari geen geld meer krijgen, dan bestaan we niet meer als PeerGrouP. Tenminste, we bestaan niet meer zoals we willen bestaan. We zullen minder voorstellingen kunnen maken en veel minder mensen uit Drenthe kunnen bedienen. En dat is gewoon kaalslag in Drenthe."

'Noorden is periferie'

Van alle subsidies gaat de overgrote meerderheid naar de Randstad, iets meer dan de helft naar Amsterdam alleen. "We moeten dat als noorderlingen niet accepteren", aldus Bruinsma. Ook SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar vindt dat beschamend. "Zo word je de periferie van Nederland en dat is niet de bedoeling."

Volgens Futselaar is dat geen 'calimerogedrag'. "Het is gewoon geen normale verhouding. Maar waarom zit er zoveel in Amsterdam? Dat is mede omdat het geld steeds die kant opgaat", legt hij uit. "Je houdt het probleem dus in stand en zorgt ervoor dat buiten Amsterdam en de Randstad steeds minder overblijft."

Provincie vindt verdeling 'merkwaardig'

Ook gedeputeerde Cees Bijl - die cultuur in z'n portefeuille heeft - vindt de verdeling naar eigen zeggen 'heel merkwaardig'. "De PeerGrouP is al jaren onderdeel van het systeem. We hadden juist verwacht dat er uitbreiding zou zijn, samen met Garage TDI", aldus Bijl. Volgens de gedeputeerde roept het kabinet altijd dat cultuur verspreid moet zijn over het hele land, maar staat het advies van het Fonds Podiumkunsten hier haaks op. "Als we in Drenthe nou niks te bieden hadden... Het tegendeel is waar. De PeerGrouP en Garage TDI zijn van een hoog niveau. Ik vind dit onbegrijpelijk. Landelijk hebben ze blijkbaar niet echt door wat er in Drenthe aan de gang is. Het is aan ons om dat duidelijk te maken."

Want vervolgstappen gaan er zeker komen, als je Bruinsma, Futselaar en Bijl hoort. "We gaan kijken hoe we iedereen in het Noorden kunnen mobiliseren. Het gaat om drie regio's in Nederland die vrijwel niks meer krijgen. Dat kan niet. Er moet meer geld komen voor de cultuursector", zegt artistiek leider Dirk Bruinsma.

SP-Kamerlid Frank Futselaar sluit zich daarbij aan wil ook na het reces in de Tweede Kamer een debat over het cultuurbeleid. Hij vindt dat er behalve meer geld ook gepraat moet worden over de verdeling van het cultuurpotje. "Je kunt niet alles blijven concentreren in de Randstad en wel verwachten dat de rest van Nederland daaraan mee blijft betalen."

'Drenthe dreigt witte vlek te worden'

Gedeputeerde Bijl wil met andere provincies die er 'bekaaid' vanaf komen samen optrekken richting Den Haag. "Een aantal provincies dreigt namelijke een witte vlek te worden door het beleid van dit kabinet", zegt hij. "We moeten een lobby opzetten. Met de verdeling van de coronasteun is dat ook gelukt, dus we gaan er met frisse moed tegenaan."

Toekomst PeerGrouP

Ondertussen dreigt de ondergang van de PeerGrouP, want de gesprekken die Bijl en Futselaar willen voeren brengen nog geen geld in het laatje. Op extra steun van de provincie hoeft Dirk Bruinsma ook niet te rekenen. "Het gat van vier ton is voor ons te groot", verduidelijkt de gedeputeerde. "Het is niet mijn intentie om zoiets aan de Staten voor te stellen, want dat geld gaat dan weer van andere zaken af. We leggen zelf jaarlijks al 175.000 euro bij. Het is aan het kabinet om daar een substantieel bedrag bij te doen."

De PeerGrouP heeft nog wel de nodige projecten op stapel liggen, zoals Grauwe Erwten en Huilende Bruiden. Volgend jaar komt ook een vervolg op het succesvolle theaterstuk Maalkop. Bovendien zijn er plannen voor samenwerkingen met andere theatergezelschappen. "We hebben plannen genoeg, maar er is gewoon te weinig geld voor cultuur in Nederland. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat we de subsidie verliezen. Ons publiek stuurt massaal berichtjes. We gaan alle steun bundelen om met z'n allen richting Den Haag duidelijk te maken dat dit niet zo kan zijn."

Lees ook:

Deel dit artikel: