Eexterveen wapent zich tegen krimp met woningen voor starters en senioren

Eexterveen heeft na jaren plannen en werken zes gloednieuwe seniorenwoningen. De woningen zijn het nieuwste onderdeel van het dorpsontwikkelingsproject waar inwoners zelf mee aan de slag zijn gegaan.

Het project is in het leven geroepen door de inwoners van Eexterveen om hun dorp ook in de toekomst levendig te houden. In 2018 werden daarom tien starterwoningen opgeleverd om de jeugd de kans te geven een huis in het dorp te vinden.

Jongeren én ouderen vertrokken

Net als veel andere dorpen dreigde Eexterveen te maken te krijgen met de gevolgen van bevolkingskrimp. De huizen die in het dorp staan, veelal grote woonboerderijen, zijn over het algemeen te duur voor starters. Jongeren die in het dorp opgroeiden, vertrokken daarom na hun studie noodgedwongen naar andere plaatsen met betaalbare woningen.

Vergrijzing lag op de loer, ware het niet dat ook de ouderen uit het dorp vertrokken. De grote woonboerderijen van soms meer dan een eeuw oud zijn niet ingericht op rolstoelen of rollators en aanpassingen zijn erg duur. Bovendien is het onderhoud van zo'n woning een flinke klus. Vanwege een gebrek aan geschikte huizen voor mensen die minder mobiel worden, moesten ouderen hun heil zoeken in seniorenwoningen in plaatsen als Gieten, Veendam of Assen.

Nieuwe woningen

In 2015 besloot de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen plannen te maken om de jongeren in het dorp te houden. Dat lukte door de bouw van de starterswoningen. "Bij aanvang van die plannen, was er direct de wens vanuit het dorp om ook iets voor de ouderen te regelen", vertelt Jan Roelof Vos, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. "Toen die starterswoningen klaar waren, stapten we met onze plannen voor seniorenwoningen naar de gemeente."

Inmiddels staan er tegenover de starterswoningen aan de Zandvoorterweg zes nieuwe seniorenwoningen. Ze zijn volledig energieneutraal en zijn zo ingericht dat ouderen er gemakkelijk kunnen wonen. De woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer zijn allemaal gelijkvloers, waardoor bewoners zich eventueel met een rollator of rolstoel door hun woning kunnen bewegen. Vier worden er inmiddels bewoond, de twee andere zijn al verkocht en worden na de bouwvak opgeleverd.

Kleiner wonen was lastig

Bewoners Wil en Duurt Bonninga verhuisden van hun woonboerderij driehonderd meter verderop naar één van de seniorenwoningen aan het nieuwe 'Zandvoorterhof'. Ze wonen al 48 jaar in het dorp en wilden vanwege hun leeftijd graag kleiner gaan wonen. "Als deze woningen er niet waren gekomen, hadden we een probleem gehad. We hadden dan moeten verhuizen naar Gieten of Annen en dan kom je al gauw in een bejaardenwoning, waar we eigenlijk nog niet aan toe zijn", vertelt Duurt Bonninga.

De gedachte aan een mogelijk afscheid van Eexterveen viel het echtpaar zwaar. Wil Bonninga: "Het dorp leeft gewoon. Je vertrouwt elkaar, met één telefoontje staan er mensen aan de deur om je te helpen." Buurvrouw Kina Faber, ook kortgeleden verhuisd naar de Zandvoorterweg, is het met de familie Bonninga eens. "Je hebt hier alles. Je vrienden, je sport, je avonden." Haar man Bram Faber valt haar bij: "Een ander dorp is wel even in beeld geweest, maar dan moet je alles weer opnieuw opbouwen en dat wilden we liever niet."

Leefbaar dorp

Door de bouw van de starters- en seniorenwoningen is het dorp volgens dorpsbelangenvoorzitter Vos weer een stuk leefbaarder geworden. Zowel de jongeren als de ouderen kunnen in het dorp blijven wonen en er ontstaat een meer natuurlijk verloop. "We hebben als inwoners daarnaast het dorpshuis gekocht en een sporthal gebouwd. De basisschool heeft meer dan honderd leerlingen en Eexterveen heeft zelfs een eigen bos, dat hebben we zelf aangelegd", vertelt Vos.

Het volgende project staat alweer in de bouwsteigers, want er is een drietal nieuwe starterswoningen in aanbouw en er is nog een aantal op papier onderweg. Alles om ervoor te zorgen dat Eexterveen niet verpietert. Vos: "We accepteren niet dat Eexterveen een dorp wordt waar niets meer te beleven is."

Deel dit artikel: