Waterschap Hunze en Aa's stelt beregeningsverbod in, LTO Noord verbaasd

Waterschap Hunze en Aa's stelt een beregeningsverbod in voor de Drentse Veenkoloniën. Het verbod geldt van 7.00 tot 19.00 uur en gaat per direct in.

Door het warme, droge en zonnige weer verdampt er veel water en wordt er veel beregend, meldt Hunze en Aa's. Daardoor loopt het waterschap in onder meer de Drentse Veenkoloniën tegen de grenzen van de aanvoercapaciteit aan.

Het beregeningsverbod geldt voor de beregening uit oppervlaktewater en voor alle gewassen. Ook roept het waterschap op om 's avonds en 's nachts niet meer te beregenen dan noodzakelijk is.

Ook in Oost-Groningen

Naast de Drentse Veenkoloniën geldt het beregeningsverbod van Hunze en Aa's ook voor gebieden in Oost-Groningen. In het stroomgebied van de Drentsche Aa was het al verboden om uit oppervlaktewater te beregenen.

De andere Drentse waterschappen - Vechtstromen, Noorderzijlvest en Waterschap Drents-Overijsselse Delta - hebben vooralsnog geen (gedeeltelijk) beregeningsverbod ingesteld.

LTO Noord verbaasd

Boerenorganisatie LTO Noord zegt verbaasd te zijn over dit 'plotselinge' besluit 'zonder dat er afstemming is gezocht met de sector'. Volgens LTO blijkt uit een recente droogtemonitor dat in dit gebied het neerslagtekort niet nijpend is en dat de wateraanvoer vanuit de grote rivieren nog voldoende is.

LTO wil het beregeningsverbod zo snel mogelijk ongedaan maken. "Voor de landbouw is juist in deze periode water heel belangrijk om alle gewassen tot een goed eindproduct te laten groeien", zegt regiobestuurder Brenda Timmerman.

De plekken waar overdag niet beregend mag worden (Rechten: Waterschap Hunze en Aa's)

Lees ook:

Deel dit artikel: