Scholen maandag weer open: zorgen bij onderwijspersoneel

Aanstaande maandag starten de scholen in Noord-Nederland, maar bij een grote groep leraren zijn er zorgen. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is de helft van de leden blij dat leerlingen weer naar school kunnen. Bij de andere helft zijn er vragen en zorgen.

"Vooral in het voorgezet onderwijs zijn die zorgen er. En die gaan dan over de besmettingsgraad van deze groep kinderen", zo vertelt Jan Feiken, kaderlid sectorraad primair onderwijs van de AOb. "Daarnaast stellen leraren zich de vraag of leerlingen wel of geen mondkapje moeten dragen. Persoonlijk vind ik een mondkapje schijnveiligheid geven, maar als AOb hebben we daar even geen standpunt over."

Directeur geen expert ventilatie

Ook zijn er zorgen over de ventilatiesystemen op scholen. De richtlijn van het RIVM is dat ventilatiesystemen die de lucht in een gebouw rondpompen en niet van buiten halen, vermeden moeten worden.

"We staan hier nu bij de MFA in Nieuw-Buinen. Ik weet niet hoe de ventilatie daar is. Is dat een intern systeem of wordt er lucht van buitenaf aangetrokken? Dat zijn allemaal onduidelijkheden. Moet je dat allemaal op het bordje van een directeur leggen? Laat de gebouwenbeheerders daar maar naar kijken. Dat is meestal de gemeente," zo zegt Feiken.

Vragen voor de minister

De AOb heeft de zorgen geuit in een brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat van vanmiddag over ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Het aantal geregistreerde besmettingen onder jongeren is de afgelopen weken toegenomen. Dit roept vragen op. Is de maatregel waarbij gesteld wordt dat er geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden tussen jongeren nog van toepassing?", zo schrijft de AOb.

Onderwijsminister Slob antwoordt op de brief dat scholen zich bij onduidelijkheden over ventilatie kunnen wenden tot de sectororganisaties PO-raad en VO-raad. Mochten ventilatiesystemen niet voldoen aan de normen, dan adviseert het ministerie contact op te nemen met de lokale GGD, die dan advies kan geven over passende maatregelen.

Ministerie: geen mondkapjes

Over afstand houden in het voortgezet onderwijs zegt de minister dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Wel tot leraren. Ook van mondkapjes dragen is geen sprake in het voortgezet onderwijs. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vorige week het gebruik van niet-medische mondkapjes in publieke ruimtes afgeraden. Het kan volgens het OMT niet als vervanging dienen voor de anderhalve meter afstand regel. Het ministerie volgt het OMT daarin.

Quarantaine is geen verzuim

Over quarantaine na terugkomst uit regio's met een oranje of rood reisadvies zegt Slob dat ouders, docenten, en kinderen boven de 12 jaar veertien dagen thuis moeten blijven als ze in risicogebieden zijn geweest. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang en deelnemen aan sportactiviteiten, tenzij ze gezondheidsklachten hebben. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen.