Gemeente onder vuur voor opheffen kinderwoongroep Annen

In dit pand in Nieuw-Annerveen wonen de kinderen nu (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)
In dit pand in Nieuw-Annerveen wonen de kinderen nu
De Raad van State legde vandaag de gemeente Aa en Hunze het vuur na aan de schenen vanwege haar besluit om een woongroep voor kinderen met beperkingen in Annen op te heffen.
Tijdens de rechtszaak in Den Haag erkende de gemeentewoordvoerder dat Aa en Hunze niet of nauwelijks onderzoek heeft gedaan naar de vermeende overlast die de vijf kinderen in de woongroep in een gewoon woonhuis aan het Borckerveld veroorzaakten. Sterker nog, de gemeente zegde in september 2017 aan zorgorganisatie Zorg Anders toe dat ze een vergunning voor de woongroep zou verlenen. Want de woongroep voldeed aan vijf voorwaarden die de gemeente had gesteld.
Toch weigerde het gemeentebestuur op de valreep alsnog een vergunning. Tijdens de rechtszitting bleek dat vooral te komen door de vele klachten uit de buurt. De buren klaagden steen en been en vonden dat een dergelijke woongroep niet in een 'gewone' woonwijk thuishoort. Een wijkbewoner zei vooral last het hebben van het geschreeuw als de kinderen buiten speelden. Verder vielen de buren over het af- en aanrijden van taxibusjes die de kinderen naar school brachten en over het wekelijks ophalen van het afval.

Bedrijfsmatig

Op de vraag van de Raad van State of de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de vermeende overlast van de woongroep, moest de gemeentewoordvoerster ontkennend antwoorden. Het hoogste bestuursrechtscollege wilde daarop weten waarom de Aa en Hunze dan toch de toegezegde vergunning weigerde. Volgens de zegsvrouw van de gemeente bleek het bij de woongroep om een bedrijfsmatige zorginstelling te gaan, niet om een huishouden dat met een gezin vergelijkbaar is.
Dat vonden de rechters van de Raad vreemd, omdat de gemeente al ruim voor het sturen van de brief wist dat in de Zorg Anders-woning vijf kinderen met begeleiding woonden. Zorg Anders runt immers al jaren een aantal woongroepen van kinderen en pubers. In het woonhuis aan het Borckerveld - dat afgelopen voorjaar werd ontruimd - zaten vijf kinderen tussen de 7 en 13 jaar. De kinderen hebben last van beperkingen en trauma's. Zorg Anders wil de kinderen in een min of meer een normale gezinssituatie in een gewone woonwijk laten wonen.

Opgestookt

Volgens de raadsman van Zorg Anders is het project gesneuveld door de intolerantie van de buurtbewoners. "Die hebben elkaar enorm opgestookt. Zelfs bewoners die geen enkel zicht op de woning hadden en er ver vandaan woonden, zeiden enorm veel last te hebben van de kinderen", zei de advocaat. "En toen de beslissing was genomen dat de kinderen weg moesten - maar er nog wel woonden - was het over en uit met de klachten. En dat is vreemd, omdat dat midden in de coronatijd was toen de kinderen hele dagen thuis en in de tuin waren."
Een buurman ontkende dat de buurt de klachten verzon. "Nu de kinderen weg zijn, is het een verschil van dag en nacht. Het is weer een rustige wijk, waar vooral ouderen wonen. Dit soort opvang hoort niet thuis in een wijk als de onze", aldus de buurman.
Overigens kon Zorg Anders de kinderen elders onderbrengen, maar hoopt alsnog een vergunning voor het Borckerveld te krijgen. Zo niet, dan wil de zorginstelling een schadeclaim indienen bij de gemeente. De kinderen wonen nu in een rijksmonument in Nieuw-Annerveen, dat Zorg Anders huurt van Stichting Het Drentse Landschap.
De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Lees ook: