'Dit is niet het afbouwen van gaswinning, dit is het uitpersen van laatste druppel'

Ook uit het Witterveld wil de NAM weer gas winnen (Rechten: ANP/Jerry Lampen)
Ook uit het Witterveld wil de NAM weer gas winnen
Tegenstanders van een gaswinningsplan voor kleine gasvelden rondom Assen, Vries, Tynaarlo, Smilde, Roden en Een zijn niet blij met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zij vinden dat hij de Drentse gasvelden uitperst om het afbouwen van het Groningse gasveld te compenseren.
'Dit is niet afbouwen van gaswinning, dit is het uitpersen van de laatste druppel', zei woordvoerder Jos Kessen van Stop Gaswinning Marsdijk Nu tijdens de rechtszaak bij de Raad van State, die vandaag plaatsvond in Den Haag. Een groot aantal tegenstanders, waaronder vijf Drentse gemeenten, vindt het welletjes met de gaswinning. Volgens hen zijn er meer dan voldoende alternatieven beschikbaar om aan energie te komen.
Ik woon vlak bij het spoor, dus ik kan het wel vergeten als ik schade heb
Tegenstander gaswinning in Drenthe
'Daarvoor hoeft niet nog eens de laatste drie procent gas uit de Drentse velden te worden geperst', zei een andere bezwaarmaker. Kessen benadrukte dat het oppompen van de laatste resten gas uit de Drentse velden niet kan zonder fracking, zo zou uit een TNO-onderzoek blijken. De woordvoerster van minister Wiebes ontkende dat op haar beurt in alle toonaarden. 'Dit winningsplan maakt fracking niet mogelijk, dat kan alleen als de NAM een nieuw plan indient', zei ze.

Risco niet waard

Desondanks vinden de tegenstanders elke vorm van gaswinning het risico van versnelde bodemdaling en aardbevingen niet waard, bleek in Den Haag. Daarnaast twijfelen de tegenstanders of de Rijksoverheid en de NAM wel alle gaswinningsschade vergoeden. 'Waarom worden wij in Drenthe anders behandeld dan de Groningers?', vroeg een tegenstander zich af.
'Wij moeten bewijzen dat de schade aan onze woningen door de gaswinning komt', gaat hij verder. 'In Groningen moet de NAM bewijzen dat de schade niet door de gaswinning komt. Waarom meet men met twee maten? Ik woon vlak bij het spoor, dus ik kan het wel vergeten als ik schade heb.'
(Tekst gaat verder onder de foto)
De NAM wil gas winnen uit deze velden in Noord-Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)
De NAM wil gas winnen uit deze velden in Noord-Drenthe
De schaderegeling moet gelijk zijn aan die van Groningen, mensen zijn het zat om van het kastje naar de muur te worden gestuurd
Advocaat Drentse gemeenten
Volgens de woordvoerster van minister Wiebes is de situatie in Drenthe niet te vergelijken met die in Groningen. 'De kans op bevingen en schade in Drenthe is verwaarloosbaar klein en niet te vergelijken met de schade op en rond het Groningse gasveld', vertelde ze. 'Bovendien wordt alle schade door de Commissie Mijnbouwschade beoordeeld.'

Zelfde behandeling als Groningers

De raadsman van de Drentse gemeenten wees er vervolgens op dat de bewoners in Noord-Drenthe zo dicht bij Groningen wonen, dat zij zeker hetzelfde behandeld moeten worden als de Groningers. Aardbevingen houden zich nu eenmaal niet aan gemeente- en provinciegrenzen, zei hij. 'De schaderegeling in dit gaswinplan is niet toereikend. Als er schade is, weten de burgers niet waar ze aan toe zijn en hoe ze de schade moeten verhalen. De schaderegeling moet gelijk zijn aan die van Groningen. Mensen zijn het zat om van het kastje naar de muur te worden gestuurd.'
De zegsvrouw van Wiebes liet ter aanvulling weten dat de NAM op eigen initiatief extra seismische en zogenoemde bodemversnellingsmeters heeft geplaatst. Deze houden de bodembewegingen in de gaten, die door het KNMI gemonitord worden. Zodra er iets aan de hand is, zou er direct kunnen worden ingegrepen.
Minister Wiebes, kijk eens naar de grote maatschappelijke nadelen die gaswinning met zich meebrengt
Advocaat Drentse gemeenten
Meerdere omwonenden, belangenorganisaties en gemeenten vroegen aan de Raad van State om het winningsplan voor de kleine gasvelden rondom Assen de nek om te draaien. Hoewel in vergelijkbare rechtszaken over gaswinning in kleine velden minister Wiebes en de gaswinbedrijven bijna altijd in het gelijk werden gesteld, hopen de Drenten dat zij als eerste een fatale spaak in het wiel van de gaswinningsplannen voor de kleine velden kunnen steken.

Mijnbouwwet struikelblok

Tijdens de zitting in Den Haag bleek de Mijnbouwwet net als in eerdere rechtszaken over kleine gasvelden wederom het grootste struikelblok. Want die wet biedt de minister, als hij daar al behoefte aan zou hebben, nauwelijks mogelijkheden om een gaswinningsplan te weigeren. De raadsman van de Drentse gemeenten zei te hopen dat de Raad van State dit keer eens verder kijkt dan alleen die wet. Hij eist dat het bestuursrechtscollege minister Wiebes dwingt om eindelijk eens te kijken naar de grote maatschappelijke nadelen die gaswinning met zich meebrengt. Hij wees daarbij op de sterke afname van het maatschappelijk draagvlak in Drenthe.
Zo vroeg de raadsman van de gemeenten om een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van boren, gaswinning en bodemdaling voor de natuur. Normaal moet voor elk bovengronds project een natuuronderzoek worden gedaan als het project in of naast een zwaar beschermd Natura-2000 gebied ligt, zoals het Drentsche Aa-gebied. Maar voor ondergrondse projecten is dat nog steeds niet nodig. 'Dat moet snel veranderen', besloot de raadsman.
De Raad van State doet binnen zes à twaalf weken einduitspraak.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl