Peilbeheer Drentsche Hoofdvaart overgedragen: 'Nu beheren we alle wateren'

Het peilbeheer van het Meppelerdiep was al in handen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en nu komt daar vandaag het beheer van de waterstand van de Drentsche Hoofdvaart bij. Dat betekent dat naast de waterkwaliteit WDODelta nu ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen. Vanochtend was de officiƫle overdracht.

Met de nieuwe afspraken en de overdracht van de gemalen en aflaatwerken kunnen de waterpeilen en de water aan- en afvoer nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart. De overdracht komt niet geheel onverwachts.

Landelijk beleid

"Zo spontaan is dat eigenlijk niet", zegt bestuursvoorzitter Hans Pereboom. "In heel Nederland zie je dat de meeste gemalen en aflaatwerken al in het beheer van een waterschap zijn. Met deze overname is dat in Drenthe nu ook zo."

In 1994 nam de provincie Drenthe het peilbeheer over van Rijkswaterstaat. Op dat moment was een overdracht naar de toenmalige kleinere waterschappen nog niet logisch. De provincie ontving voor dit beheer en onderhoud een bijdrage van het Rijk. Deze rijksbijdrage gaat nu over in een zogeheten gewenningsbijdrage voor het waterschap.

Stokje overgedragen

"Het is helemaal niet erg als je de zaken zo af en toe tegen het licht houdt", vult gedeputeerde Cees Bijl aan. "Wij hadden het beheer al 26 jaar in handen, maar het is een hele logische stap om het stokje juist nu over te dragen."

Pereboom is blij met de overname, omdat het waterschap nu alles rondom het peilbeheer gaat regelen en niet enkel het Meppelerdiep. "We kunnen nu alles bedienen op een moderne manier, zoals we dat al in de rest van het waterschap doen."

Veranderingen

Veel gaat er door de overname niet veranderen. "Nee, de provincie heeft dit 26 jaar uitstekend gedaan en wij gaan op dezelfde voet verder. Wel gaan we enkele gemalen moderniseren, zodat er meer op afstand geregeld kan worden.

Burgers zullen niets merken van de overname, maar Pereboom wil wel inspelen op de veranderingen in het weer. "Je zal straks zien dat als het droog is we het water via de gemalen omhoog pompen. Dat doen we vanuit het IJsselmeer via het Meppelerdiep. Onder andere de boeren gaan daar van profiteren. Als er sprake is van wateroverlast doen we het omgekeerde, dan kan het water via schuiven afgelaten worden om het weer terug in het IJsselmeer te krijgen."

Deze gemalen zijn aan het beheer van WDODelta toegevoegd.

  • de Venesluis, ten noorden van Geeuwenbrug
  • de Haarsluis, ten zuiden van Geeuwenbrug
  • de Dieversluis, bij Dieverbrug
  • de Uffeltersluis, bij Uffelte
  • de Haveltersluis, bij Havelte
  • de Paradijssluis, bij Meppel