Drentse wolvencommissie: verplaatsbare rasters met stroomdraden werken niet

stefan worst bij demonstratie wolfwerende rasters tiendeveen nov 22
Stefan Worst voert een pilot met wolfwerende rasters uit voor de provincie Drenthe © RTV Drenthe
De Gebiedscommissie wolf erkent dat verplaatsbare wolvenrasters met vijf of zes draden onvoldoende werken in het leefgebied van de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Dat is de uitkomst van een vergadering van de Drentse wolvencommissie.
Vorig weekend berichtte RTV Drenthe dat wolven in januari meermaals door een, volgens de normen van BIJ12, goedgekeurd wolfwerend raster heen hebben weten te komen. Het gaat om vier aanvallen op schapen bij Stefan Worst uit Vledder en vier aanvallen bij de familie Oenema uit Wittelte. De Wolvencommissie bevestigt deze gevallen.
Via RTV Drenthe werd ook nog een aanval in Amen bekend; de taxateur van BIJ12 heeft in het voorlopige taxatierapport geschreven dat het hier om een goed geplaatste afrastering ging.

Medeleven tonen

Allereerst wil Harry Oosterman, voorzitter van de Gebiedscommissie wolf in Drenthe, benadrukken hoezeer hij te doen heeft met de schapenhouders bij wie de wolf in de afgelopen maand meermaals door hun rasters met vijf of zes draden heeft weten heen te komen. "Het is heel zuur voor de betrokkenen. Zij hebben zich met hart en ziel ingezet."
Stefan Worst doet mee aan een pilot voor de provincie Drenthe. Hij wordt in Drenthe als pionier gezien. Schapenhouders kunnen zich aanmelden voor de pilot en dan komt Worst het raster plaatsen met het door henzelf ingekochte materiaal. De Drentse wolvenconsulent Jaap Mekel controleert daarna of het raster goed is geplaatst. Vervolgens is het aan de schapenhouder zelf om het raster te blijven controleren.

Andere rasters werken wel

Acht van de negen wolvenaanvallen binnen wolfwerend raster zijn gedaan in het leefgebied van de roedel in het Drents-Friese Wold, al moet dna-onderzoek dit nog definitief uitwijzen.
"Een verplaatsbare afrastering met draden werkt in dit gebied onvoldoende. Maar we hebben geen aanwijzingen dat vaste rasters of flexinetten met gaas niet werken", zegt Oosterman.
Een nadeel van wolfwerende rasters met gaas is dat kleine dieren er niet doorheen kunnen en dat schapen er in verstrikt kunnen raken. Ook is het moeilijker om de spanning op peil te houden, zo weet de wolvencommissie.

Snellere dna-procedure

De Drentse Wolvencommissie stelt voor dat er standaard een versnelde dna-analyse wordt gedaan bij schademeldingen binnen een goedgekeurd wolfwerend raster. Dan zou binnen een paar weken in plaats van een paar maanden duidelijk zijn om welk individu het gaat. En dat is nodig om eventueel een 'probleemwolf' aan te wijzen. Dat is een wolf die in korte tijd meerdere malen door een goedgeplaatst wolfwerend raster heen weet te komen.
Ook vindt de Drentse Wolvencommissie het de hoogste tijd dat er een richtlijn komt voor hoe te handelen bij zo'n probleemwolf. Gelderland wil in kunnen grijpen als een wolf twee keer binnen een week een aanval doet op goed beschermd vee. Dan zou afschot mogelijk moeten zijn binnen een straal van een kilometer, zonder voorafgaand dna-onderzoek naar welke wolf het was, zo vindt de provincie Gelderland. Eind februari bespreken Provinciale Staten van Gelderland dit plan verder.

Provincie Drenthe aan zet

Vandaag heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) besproken of en hoe kan worden ingegrepen bij herhaaldelijke aanvallen op goed beschermd vee. Omdat de situatie per provincie te verschillend is, is het aan de provincies zelf om zo'n richtlijn op te stellen. Het IPO wil eerst praktijkproeven en onderzoeken bestuderen voordat er een gezamenlijke aanpak gemaakt wordt.
De provincie Drenthe kan op dit moment nog geen inhoudelijke reactie geven op de voorstellen van de Wolvencommissie en de uitkomst van het IPO-overleg.

Draden blijven vooralsnog

De pilot van Stefan Worst gaat door. Hij blijft rasters met draden plaatsen in het leefgebied van de roedel in Midden-Drenthe. "We kunnen andere schapenhouders niet in de steek laten met de rasters die nu staan en opgeruimd of verplaatst moeten worden." Zelf gaat hij nog een poging doen de wolf te weren in het Drents Friese Wold met een raster van gaas van 1,45 meter hoog. Momenteel staan al zijn schapen binnen.
Op 7 februari houdt de Drentse Wolvencommissie een voorlichtingsbijeenkomst voor rundveehouders voor het plaatsen van wolfwerende rasters in Wapse. Vanuit de hele provincie zijn hiervoor 60 aanmeldingen binnen gekomen. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste bijeenkomst in november 2022 voor schapenhouders.
Wolvencommissie: Verplaatsbare rasters met stroomdraden werken niet
Wat is de Gebiedscommissie wolf?
De Gebiedscommissie wolf is ingesteld door Gedeputeerde Staten. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. De commissie zet zich in voor preventieve maatregelen om vee te beschermen tegen de wolf en geeft voorlichting aan onder andere schapenhouders.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.