Het zakencollege wint aan populariteit

De informateurs in Hoogeveen adviseren voor de gemeente een college waarbij er wethouders komen die gekozen worden om hun kennis van zaken, ook wel een zakencollege genoemd. Het lijkt erop dat steeds meer gemeenten hiervoor kiezen in moeilijke tijden.

Professor Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde bij de Rijksuniversiteit Groningen, volgt de ontwikkelingen in Hoogeveen met interesse. "Het is al jaren een interessante gemeente om te volgen. De laatste tijd vooral vanwege de financiële tekorten."

Zijn indruk is dat een zakencollege inderdaad steeds vaker voorkomt. "Maar ik heb er geen cijfers van. Recent is in Smallingerland nog een zakencollege geïnstalleerd", zegt Winter.

Besturen steeds moeilijker

Wat is de verklaring voor de toenemende belangstelling voor zo'n soort college? "De politiek is steeds ingewikkelder geworden. De fracties van politieke partijen worden steeds kleiner en hebben te maken met enorm veel wisselingen. Nieuwe mensen hebben niet altijd bestuurlijke of politieke ervaring", meent hij.

"Ook zie je steeds vaker financiële problemen bij gemeenten. Dan is het niet gek om eens naar buiten te kijken of er mensen zijn die minder belast zijn met het verleden. Wellicht is het dan makkelijker om tot een besluit komen", aldus Winter.

Tijdelijke oplossing

Informateurs Sandra Korthuis en Johan Baltes stellen voor om in Hoogeveen nieuwe wethouders aan te stellen voor de resterende raadsperiode tot 2022. Maar ze sluiten een herbenoeming voor de raadsperiode van 2022 tot 2026 niet uit. Dat zou volgens Winter uitzonderlijk zijn.

"College-onderhandelingen beginnen meestal op basis van politieke meerderheden. Zakencolleges ontstaan vaak in de loop van een periode als er problemen zijn. Een zakencollege is meestal geen bestendige oplossing. Vaak gaat het om een overbrugging. De gemoederen kunnen wat kalmeren. Als financieel de zaken dan weer op orde zijn, wil men vaak weer verder", zo zegt de hoogleraar bestuurskunde.

Voor zover hem bekend zijn er in Nederland geen voorbeelden van zakencolleges die zijn aangebleven na verkiezingen.

Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen?

Er gaan stemmen op om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken. Winter ziet dat nog niet zo snel gebeuren.

"Eens in de zoveel tijd komt dat idee op. Maar dat is nogal een systeemverandering. Wellicht moet zelfs de grondwet daarvoor worden aangepast. Dit speelt maar in een paar gemeenten. De vraag is of het probleem wel groot genoeg is om zo'n drastische verandering door te voeren."

Deel dit artikel: