Stichting Wij(s) met Wolven spreekt van 'wolvencrisis' in brief aan provincie

Het wolvenpaar in Midden-Drenthe
Een wolvenpaar in Midden-Drenthe © Staatsbosbeheer
De stichting Wij(s) met Wolven dringt er bij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op aan om het zogeheten wolvenplan toe te passen op situaties die de wolf veroorzaakt in en rondom het Drents-Friese Wold. Zo wordt de wolf daar dicht bij woningen gezien, hebben wolven herhaaldelijk goed beschermd vee gedood en weet het dier steeds beter wolvenrasters te trotseren.
Volgens de stichting, die bestaat uit dierhouders en burgers uit de omgeving van het natuurgebied tussen Diever en Appelscha, is er niet sprake van één, maar mogelijk acht verschillende wolven die overlast veroorzaken.
"Deze ontwikkelingen zorgen voor onrust, stress en angst onder vele dierhouders, inwoners en toeristen", aldus de stichting, die in de brief zegt bewoners van de provincies rondom het Drents-Friese Wold te vertegenwoordigen.
Probleemwolf?
Van een wolf wordt het als natuurlijk gedrag beschouwd als deze landbouwhuisdieren aanvalt die onbeschermd of slecht beschermd staan. Een wolf die herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt en steeds manieren vindt om wolfwerende maatregelen te overwinnen, kan volgens het interprovinciaal wolvenplan worden aangemerkt als een probleemwolf die moet worden afgeschoten.
In principe zijn de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies het bevoegd gezag om maatregelen te (laten) nemen. Als de volksgezondheid of de openbare veiligheid in het geding is, kunnen zij volgens het wolvenplan beslissen om de wolf te vangen of te doden. In uitzonderlijke gevallen mag een burgemeester zonder overleg met de provincie besluiten om een wolf af te schieten.
"Steeds vaker vinden aanvallen door wolven plaats achter goedgekeurde wolvenrasters", schrijft de stichting in de brief. "De afgelopen tijd zijn er acht aanvallen geweest in goedgekeurde wolfwerende rasters in de omgeving van het Drents-Friese Wold. We kunnen inmiddels spreken van een wolvencrisis, omdat de realiteit het wolvenplan aan het inhalen is."

'Onacceptabel'

BIJ12, die de aanvallen van de wolf registreert en afhandelt, heeft een verwerkingsachterstand van een half jaar. "Hierdoor kunnen probleemwolven onnodig slachtoffers blijven maken", aldus Stichting Wij(s) met Wolven, die zowel de wolvenaanvallen achter goedgekeurde rasters als de trage afhandeling van de schades onacceptabel noemt. Daarom roepen zij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op om de probleemsituaties op te lossen.
Gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) heeft de brief ontvangen, zo laat hij weten. "Er bereiken ons meer signalen van ongeruste dierhouders én omwonenden. Ook de provincie maakt zich zorgen over het grote aantal aanvallen van de wolf op landbouwhuisdieren. Binnen de wettelijke mogelijkheden zoeken we naar oplossingen. De provincie werkt aan een zorgvuldige reactie op de vragen van de stichting. Daarnaast ga ik ook graag in gesprek met de stichting, de uitnodiging daarvoor is onderweg."
Vragen waar Stichting Wij(s) met Wolven onder meer antwoord op wil
  • De stichting wil DNA-spoedprocedures, zodat na een uitslag eventueel snel ingegrepen kan worden.
  • Wij(s) met Wolven wil weten of de provincie ook spreekt van een 'wolvencrisis' die "passende maatregelen rechtvaardigt", zoals afschot.
  • Ook wil de stichting weten of meldingen van wolvenaanvallen met achtervolging geregistreerd en geclassificeerd worden.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.