'Nu aanwonenden mobiliseren voor zonneroute A37'

A37 zonneroute
De zonnepanelen langs de A37 moeten de kleur van het landschap krijgen © serge vinkenvleugel/RTV Drenthe
De opbrengst van de aan te leggen zonneroute langs snelweg A37 in Drenthe moet zo veel mogelijk terechtkomen bij directe omwonenden. Met die stelregel als uitgangspunt, werken koepelorganisaties in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen momenteel aan de mobilisatie van aanwonenden. "Zodat we straks in één keer een grote groep deelnemers hebben."
Dat zegt voorzitter Willy Heijnen van energiecoöperatie Klavertje4/Holsloot. Afgelopen jaar werd bepaald dat ernaar gestreefd wordt dat vijftig procent van het zonneproject straks in lokaal eigendom is. "En dat is belangrijk, want niet alleen zorgen we op die manier voor draagvlak voor het project bij aanwonenden, maar voorkomen we ook dat de opbrengsten van duurzame energie ten goede komen aan bijvoorbeeld buitenlandse investeerders."

'Inwoners als volwaardige gesprekspartners'

Met de oprichting van de gezamenlijke koepelorganisatie, moeten inwoners in dit project volwaardige gesprekspartners worden, zegt Heijnen. "Om voor elkaar te krijgen dat mensen ook daadwerkelijk meedoen, zijn we nu met voorwerk bezig", zegt Heijnen. "In de gemeente Coevorden gaat het om twaalf verschillende dorpen langs de snelweg, waar inwoners binnen een bepaald postcodegebied mee kunnen profiteren van de zonnestroom. We hebben inmiddels vanuit al die dorpen de medewerking vanuit organisaties voor Plaatselijk Belang of Dorpsbelangen. De volgende stap is dat er per dorp een werkgroep ontstaat, die hiermee verder de boer op gaat." Inwoners krijgen dan te horen hoe ze concreet mee kunnen doen en wat het hun oplevert.

'Lokale initiatieven moeten van de grond komen'

Ook in Hoogeveen worden op dit vlak stappen gezet, zegt kwartiermaker Gert-Jan Kreeft. "Al zijn we nog niet zo ver als buurgemeente Coevorden, maar de bedoeling is dat ook wij een koepel oprichten waar onder meer Groene Wieken (Nieuwlande, Elim en Hollandscheveld) en de verschillende wijken en bedrijventerreinen van Hoogeveen onder vallen. Pesse Energie Neutraal (PEN) heeft ook belangstelling om mee te doen, al ligt dit dorp wel wat verder van de zonneroute af." Via de koepel moeten uiteindelijk lokale initiatieven om duurzame energie af te nemen, van de grond komen.
"In Emmen zitten we op hetzelfde spoor", voegt kwartiermaker Maaike Boumans toe. "Binnenkort richten we een zogeheten 'subkoepel' op, waarbinnen sowieso de dorpen Erica, Nieuw-Amsterdam - Veenoord en Oranjedorp vertegenwoordigd zijn. Met andere dorpen langs de route zijn we nog in gesprek." De bedoeling is dat in Emmen eind maart gebiedscoöperatie Energiek Emmen wordt gelanceerd.
A37 zonneroute
Zonnepanelen in de zij- en middenbermen tussen Hollandscheveld en Noordscheschut © serge vinkenvleugel/RTV Drenthe

Route van 42 kilometer lang

De zonneroute langs de A37 is een inmiddels langlopend project, waarvoor de eerste studies in 2017 startten. Het is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, Rijkswaterstaat en netbeheerders Rendo en Enexis. Over een lengte van 42 kilometer langs de snelweg, tussen Hoogeveen en Zwartemeer moeten de bermen langs de A37 gevuld worden met zo'n 120 hectare aan zonnepanelen. Al met al levert dat jaarlijks 176 megawatt aan duurzame energie op, goed voor ongeveer 50.000 huishoudens.

Naar verwachting in 2027 klaar

De gekleurde zonnepanelen komen laag te liggen, zodat je er vanaf de weg overheen kunt kijken. Op die manier moeten ze worden ingepast in de omgeving, is het idee. Het plan is dat nog dit jaar langs een groot deel van de snelweg vangrail wordt aangelegd, ter voorbereiding op de komst van de panelen. De zonneroute zelf zal naar verwachting in 2027 worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vanaf dat jaar moet er met de komst van twee nieuwe trafostations bij Nieuw-Amsterdam en Hoogeveen ook voldoende capaciteit voor zijn op het stroomnet. Wie het nieuwe zonneproject gaat realiseren, is nog niet bekend. De komende tijd wordt het project aanbesteed.

Informatieavonden over zonneroute A37

De drie gemeenten die deelnemen aan het project 'Zonneroute A37' houden komende week informatieavonden over de stand van zaken. Hierbij is ook aandacht voor de koepelorganisaties die in oprichting zijn en de manier waarop aanwonenden mee kunnen doen. Ook wordt er informatie gedeeld over de eerste voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aan te leggen vangrail en om bomenkap.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 27 februari (Emmen) en woensdag 28 februari (Coevorden) in Hotel Van der Valk in Nieuw-Amsterdam en donderdag 29 februari in De Tamboer in Hoogeveen. Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.