Luxe hotel en vakantiepark bij Nijstad Hoogeveen, wat betekent dat voor de omgeving?

nijstad2
Naast Paviljoen Nijstad in Hoogeveen komen mogelijk een hotel en vakantiepark © Fred van Os/RTV Drenthe
Ondernemers hebben grote plannen bij recreatiegebied Nijstad in Hoogeveen. Bij de plas moeten een luxe hotel en vakantiepark met tientallen huisjes verrijzen. De voorlopige plannen waren onlangs openbaar in te zien bij de gemeente. Maar wat betekent het allemaal voor de omgeving?
Adviesbureau Goudappel deed voor Hoogeveen vorig jaar onderzoek naar het verkeer rondom Nijstad. Daaruit blijkt dat de uitbreiding van het gebied in de toekomst, met mogelijk dus een hotel en vakantiepark, extra drukte met zich meebrengt op omliggende wegen. Ook een aantal omwonenden heeft daarover zorgen geuit.

In- en uitgang vakantiepark

De bewoners denken dat ze last kunnen krijgen van een toename in verkeer. Die zorgen zijn neergelegd bij de initiatiefnemers van het hotel en vakantiepark. Zo is er gevraagd of de in- en uitgang van het park verplaatst kan worden naar de Koedijk. Daarmee zou volgens de groep de verkeersdruk op Nijstad zelf minder moeten worden.
Daar is gehoor aan gegeven door de bedenkers van de plannen. "De Koedijk is breder en daardoor beter geschikt voor de afwikkeling van verkeer van het vakantiepark", valt te lezen in de documenten.

Verkeersmaatregelen

Volgens Goudappel zijn de wegen Nijstad Noord en Nijstad Zuid goed genoeg om extra verkeer op te vangen. Bij de laatstgenoemde straat wordt wel aangeraden om de berm te laten verharden.
De Echtenseweg en de Koedijk vlak bij de recreatieplas zijn wel toe aan een upgrade, zegt het adviesbureau. Er zouden geen goede paden voor fietsers en wandelaars zijn, met mogelijk verkeersonveilige situaties tot gevolg.
Het bureau denkt dat het verstandig is om een kruispunt aan te leggen voor de Echtenseweg, de Koedijk en de Leeuwenveenseweg waar het overzicht nu nog slecht is. Een vrijliggend fietspad voor de Echtenseweg wordt ook nog genoemd. Hoogeveen wil dit jaar investeren in deze plannen.

Buurgemeente

De Wolden denkt dat de uitbreiding van Nijstad mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid in de eigen gemeente. Verstoring van de openbare orde en veiligheid worden genoemd.
Hoogeveen zegt De Wolden op de hoogte te houden als er verkeersmaatregelen bij Nijstad worden uitgevoerd om de extra drukte op te vangen.

Geluidsoverlast

Met extra bezoek kan er meer geluid komen. De initiatiefnemers hebben daar onderzoek naar laten doen. In dat rapport stellen ze dat er geen overlast zal zijn. Om in ieder geval wat geluiddempende maatregelen te nemen komt er aan de zuidkant van Nijstad een parkachtig gebied om geluid van de A28 nog verder terug te dringen.

Stikstof

En dan rest natuurlijk nog het onderwerp stikstof. De initiatiefnemers hopen alles zoveel mogelijk stikstofvrij te bouwen. Toch zal er geen ontsnappen aan zijn en zal her en der stikstof vrijkomen tijdens de bouw en het gebruik van het park en hotel. Door extra verkeer kan er ook een toename zijn.
Het bedrijf Ecoreest heeft onderzoek gedaan wat voor gevolgen dat heeft op naastgelegen Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied ligt 8 kilometer verderop. Op basis van de berekening stelt Ecoreest dat er minimale uitstoot is en dat de natuur er geen last van heeft.
Of het vakantiepark en het hotel er gaan komen moet straks blijken. De gemeente Hoogeveen buigt zich nog over de voorlopige plannen.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.