Westerveld wil subsidie nationale parken, maar wel de baas blijven

De gemeente Westerveld is voorstander van een subsidieaanvraag van 800.000 euro voor het versterken van de gebieden tussen nationale parken. Wel wil de gemeente baas in eigen huis blijven.

Het geld is bedoeld voor het maken van plannen om het landschap tussen het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold te versterken. Het gebied moet zo een aantrekkelijkere uitstraling krijgen, duurzaam toerisme moet gestimuleerd worden en er wordt gekeken hoe educatie en natuurinclusieve landbouw aan de plannen gekoppeld kunnen worden.

Een stuurgroep moet uiteindelijk de aanvraag doen, maar had instemming van Westerveld nodig omdat een groot deel van het gebied op grond van die gemeente ligt. Een mogelijkheid is dat de grenzen van de nationale parken worden opgeschoven.

Zorgen gemeenteraad

Dat baarde de gemeenteraad zorgen. Want zou het uitbreiden van een nationaal park niet zorgen voor beperkingen voor bijvoorbeeld woningbouw of uitbreiding van bedrijven? Die zorgen werden al snel weggenomen. Het subsidiegeld is in eerste instantie bedoeld voor het maken van plannen, niet voor het uitvoeren. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief als eis gesteld dat de grenzen van de nationale parken niet mogen wijzigen zonder toestemming van de gemeenteraad.

Overigens heeft een nationaal park geen enkele juridische status, pas als het gekoppeld wordt aan een Natura 2000-status verandert regelgeving in het gebied. Dan wordt het een beschermd natuurgebied, met bijbehorende regels.

Samenwerken

Dat in de brief zwart op wit staat dat de gemeenteraad baas blijft over 'wonen, werken, recreëren en de vormgeving van het (agrarisch) landschap' zorgde voor toenemend vertrouwen bij de raadsleden, maar de raad wil een stevige vinger in de pap houden. "De zorgen van de raad zijn goed uitgedrukt in bijgevoegde brief van het college", zei Geke Kiers van DssW-SW dinsdagavond. "We kunnen samen met anderen plannen maken om de nationale parken te ontwikkelen."

"Belemmeringen zouden een absolute no-go zijn", was CDA'er Adri van der Weyde duidelijk. Hij stelde voor dat burgemeester Rikus Jager voorzitter van de stuurgroep wordt. "Er bestaat de angst dat natuurorganisaties straks gaan bepalen wat er wel en niet gebeurt op grond van de gemeente."

Sterk merk

Wethouder Doeven kon niet zeggen of Jager daadwerkelijk als voorzitter naar voren kan worden geschoven. Als de stuurgroep akkoord gaat met de voorwaarden van Westerveld kan de subsidieaanvraag worden ingediend. Dat moet voor 15 september. "Een riant bedrag waarvoor de gemeente een kant-en-klare visie krijgt voor met name het tussenliggende landschap", vatte Hans van Teijlingen van Progressief Westerveld de volgende stap samen.

De acht ton komt uit een eenmalige subsidiepot van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Daarin zit 5,5 miljoen euro voor het maken van ontwikkelplannen voor de parken. Na afloop van het project wordt gekeken hoe het tot uitvoer kan worden gebracht. "Als er een visie ligt en er komt geld voor uitvoering zal het eerder gaan naar degene met een visie en plan", onderstreepte wethouder Doeven het belang van de aanvraag.