Herstel van biodiversiteit op boerenland

De natuur op het boerenland is niet alleen een zaak van landbouwers en natuurbeschermers. Ook particulieren laten van zich horen. Land van Ons is een coƶperatie van zevenduizend burgers die boerenland koopt om er samen met een boer gewassen te verbouwen die goed zijn voor de natuur.

Een akker bij Hooghalen is de eerste aankoop van de coöperatie in Drenthe. "Dit is boekweit", laat akkerbouwer Kees Sijbenga zien. "Het is de eerste keer dat we dit hebben. Het is een vergeten gewas dat je vroeger heel veel zag op de arme zandgronden, maar de laatste tientallen jaren niet meer."

Samen

Franke Remerie is initiatiefnemer van Land van Ons. "Alle burgers die meedoen zijn mede-eigenaar. Dus al die eigenaren kopen grond en dan maken we samen met een boer plannen om met een andere teelt en randvoorwaarden bezig te gaan met herstel van de biodiversiteit en het landschap." De coöperatie bestaat een jaar en heeft naast het perceel bij Hooghalen ook percelen in Overijssel en Friesland.

Zonde van het geld

"Vijftig, zestig jaar geleden was het agrarische landschap het fundament onder de Nederlandse biodiversiteit. Dat was te danken aan kleinschalige landbouw en de vele overgangen die we hadden in landbouwpercelen met houtwallen en hagen en een grote diversiteit aan gewassen. Veel vogels, insecten en ander leven hadden daar baat bij", aldus Remerie.

Maar dat is tegenwoordig wel anders. Volgens Remerie is het opkopen van grond nodig om de biodiversiteit te herstellen waar mogelijk. "De intensivering van de landbouw heeft de biodiversiteit om zeep geholpen en geconcentreerd in natuurgebieden. Als je bezig wilt met herstel van biodiversiteit, heeft het herstel in natuurgebieden wel een klein beetje effect. Maar zolang je in landbouwgebied niks doet, is het zonde van het geld."

In deze aflevering van ROEG! zie je meer over het samengaan van natuur, biodiversiteit en landbouw.

Meer over dit onderwerp:
ROEG! Natuurnieuws Land van ons
Deel dit artikel: