Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde opent deuren begin 2023

Het Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde moet als alles volgens planning verloopt begin 2023 de deuren openen. De sloop van de huidige Wessels Boer Hal staat gepland voor eind volgend jaar.

De gemeenteraad van De Wolden werd vanavond bijgepraat over de plannen. Op 24 september moet de raad definitief instemmen met de plannen.

Kosten

De totale kosten van het project lopen op tot veertien miljoen euro. ICS Adviseurs nam de plannen nog eens grondig door en kwam daarna vier ton hoger uit dan het eerder beoogde bedrag van 13,6 miljoen euro. In het bedrag zijn kosten meegerekend voor de sloop van de oude sportgebouwen en ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Ook de tijdelijke huisvesting voor de sport, inrichting van de buitenruimte en kosten voor onder andere de architect en projectbegeleiding vallen onder de kosten.

Volgens het college van burgemeester en wethouders vallen de kosten binnen het door de gemeenteraad gereserveerde budget. Al jaren wordt in De Wolden gepraat over de komst van het multifunctionele centrum. In 2018 werd het eerste concrete plan gelanceerd, dat een alternatief moet bieden voor de verouderde Boerhoorn en sportzalen. Als de gemeenteraad instemt, kan de bouw begin 2022 beginnen.

"Het Huus voor Sport & Cultuur wordt een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp Zuidwolde", zegt wethouder Jan van 't Zand. "De samenvoeging van de huidige gebouwen voor schoolgym, welzijnswerk, bibliotheek en sport levert daarnaast exploitatie- en inkoopvoordeel op doordat het gebouw onderhoudsvriendelijk en duurzaam gebouwd wordt."

Architect uit Enschede

Het gebouw wordt ontworpen door BCT Architecten uit Enschede. Dat bedrijf ontwierp eerder in Drenthe het politiebureau in het centrum van Assen en het schoolgebouw van obs De Poolster in Nieuw-Roden.

Lees ook:

Deel dit artikel: