Bodem Nijensleek daalt meer door gaswinning Vinkega

De bodem bij Nijensleek zal niet twee centimeter, maar maximaal vijf centimeter dalen door de winning van gas uit kleine velden in de omgeving. Doordat er sprake is van een gecombineerd effect, wordt nu voor de tweede keer de winningsvergunning gewijzigd.

Milieudefensie bracht enkele jaren geleden deze gecombineerde effecten in de openbaarheid. Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld zag ze in een bodemdalingskaart staan toen Vermilion de vergunningsaanvraag van gasveld Diever wijzigde. Eiting: "Men zei dat de gasvelden veel te ver uit elkaar lagen om effect op elkaar te hebben, maar dat is dus anders. Een winstpunt hebben we nu niet, want het is geen leuke constatering. Maar het is fijn dat we als serieus worden gezien."

Glijdende schaal

Eiting is - volgens eigen zeggen én tegen wil en dank - zo langzamerhand een lopend dossier geworden door alle kennis die ze heeft opgedaan over gaswinning. Ze werd daar in 2013 voor het eerst mee geconfronteerd. "Je ziet een glijdende schaal", zegt Eiting. "Bij aanvang stond de bodemdaling vast. Nu blijkt het anders."

Op de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland ligt het laagste punt bij Nijensleek, op een inmiddels gesloten gasput waar nu afvalwater in de grond wordt geïnjecteerd. "Maar daar gaat het ministerie van Economische Zaken niet over, want het gaat dan om een milieuvergunning van de provincie Drenthe", zegt Eiting. Vermilion hoeft daarom voor de vergunning van gaswinningsput Vinkega geen rekening daarmee te houden.

Alie Eiting noemt zichzelf een lopend dossier door alle kennis die ze heeft opgedaan over gaswinning (Rechten: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

'Vijf centimeter betekent wel wat'

De gemeente Westerveld is een van de regionale overheden, gemeenten en provincies, die een advies aan het ministerie heeft gegeven. Wethouder Klaas Smidt (VVD): "Dat ze nu de verwachte bodemdaling met een bijlage willen wijzigen, vinden we geen goede procedure. Daar moet je uitgebreider mee omgaan. En dan moet je niet alleen de overheden om advies vragen, maar alle burgers erbij betrekken. Vijf centimeter klinkt niet veel, maar betekent wel wat voor de waterhuishouding en mogelijke risico's."

Nieuwe strategie

Toch heeft het college van B&W van Westerveld besloten niet in beroep te gaan. Smidt: "Opstomen naar de Raad van State in Den Haag met een dure advocaat én zeggen dat er niet naar ons advies geluisterd is én dan steeds te horen krijgen dat ons bezwaar ongegrond is, dat heeft ons al 50.000 euro gekost, alleen al aan externe advieskosten. Dat heeft dus geen rendement."

Wethouder Smidt wil naar een andere strategie. "Een strategie die wel werkt. Wij zijn in gesprek met GasDrOvF, dat kan je inderdaad gerust een actiegroep noemen die opkomt voor de belangen van de inwoners bij de gaswining uit kleine gasvelden. Dus daar zoeken we samenwerking mee."

De wethouder gelooft niet direct in de cijfers, omdat die nogal eens wijzigen. Deels tevreden is Smidt met de mogelijke schadeafhandelingsprocedures, ondanks dat de wethouder het onjuist vindt dat er nog altijd een omgekeerde bewijslast is en de burger moet aantonen dat de schade door gaswinning is veroorzaakt.

Mijnbouwwet aanpassen

"Je zou nog eens naar de Mijnbouwwet moeten kijken", vindt Smidt. "Want daar stranden we steeds op in onze protesten. De Mijnbouwwet beschermt winners en de rijksoverheid en doet eigenlijk geen recht aan de belangen van onze inwoners. Het is duidelijk dat daar iets aan moet veranderen." Regionale overheden zullen nog een strategie bepalen om die wet te veranderen, zegt Smidt.

Milieudefensie Westerveld zal kijken hoe ver het kan komen met een officieel protest via een zienswijze. Het effect van de bodemdaling baart hen zorgen. Alie Eiting: "We gaan zeker een zienswijze inleveren. Ik ben nu de stukken zorgvuldig aan het lezen en ga daar vragen over stellen. Kritische vragen."

Lees ook: