Drie akkers bij Nieuwlande worden zonnepark

GroenLeven uit Heerenveen mag een zonnepark aanleggen langs de A37 bij Nieuwlande. Het bedrijf kan gebruik maken van restcapaciteit op het net van het zonnepark bij Pesse.

"Hiermee heeft initiatiefnemer de financiële haalbaarheid van het project aangetoond", schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, dat de aanvraag voor de vergunning nu ter inzage legt. Veel initiatieven voor het opwekken van stroom lopen tegen de grenzen van het netwerk aan, waardoor opgewekte stroom niet op het net kan worden geleverd.

GroenLeven wil op drie landbouwkavels langs de A37 zonnepanelen plaatsen. In totaal gaat het om bijna twintig hectare, goed om zo'n 6.000 huishoudens van elektriciteit te kunnen voorzien. De gemeente ziet het park als welkome aanvulling op de plannen om klimaatneutraal te zijn in 2040.

Landschap

Vorig jaar werd er een informatiebijeenkomst gehouden met omwonenden. Op basis van de inbreng toen werden nog enkele aanpassingen in het ontwerp gemaakt. "Zo is op verzoek van een omwonende de kopse kant van de noordelijke zijde van het park aangepast waarbij dit gedeelte afgeschermd zal worden met een aarden wal waarop in overleg beplanting zal worden aangebracht", schrijft het college. Ook is er voor omwonenden de mogelijkheid om financieel mee te doen aan het project.

Het bedrijf wil het zonnepark landschappelijk inpassen. "Op het meest zuidelijke perceel wordt nieuwe natuur aangeplant en eveneens vindt binnen het projectgebied vernatting van het terrein plaats."

Meer over dit onderwerp:
zonnepark Nieuwlande A37
Deel dit artikel: