Nog eens tien miljoen naar Drentse steden

De investeringspot voor de Drentse steden wordt extra gevuld. Gedeputeerde Staten willen nog eens ruim tien miljoen uittrekken om Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel te helpen.

Dit voorjaar besloot de provincie al een fonds van 52,5 miljoen in te stellen. De extra 10,5 miljoen die er nu bijkomen brengen het totaal voor de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 dus op 63 miljoen.

Niks geschrapt

Eerder werden al plannen gemaakt voor onder meer duurzame landbouw, hoger onderwijs, vitale vakantieparken en opknappen van de binnensteden. Al die plannen bestaan nog, er is niks geschrapt. Maar door de coronacrisis heeft het provinciebestuur de investeringsplannen nog eens goed bekeken.

Daaruit trekken Gedeputeerde Staten de conclusie dat met name de vier Drentse steden het zwaar hebben. Ze krijgen een steeds belangrijkere rol voor de regio rond de stad, maar kampen wel met steeds meer leegstand in de binnensteden. Verder dreigt het culturele aanbod te verschalen, is de bereikbaarheid op de fiets vaak niet goed genoeg, en is er sprake van verpaupering.

Het extra geld voor de Investeringsagenda moet helpen dat te bestrijden.

De nieuwe Investeringsagenda PLUS 2020-2023 (Rechten: Provincie Drenthe)

Nog besluit nodig

De miljoenenplannen komen van Gedeputeerde Staten. Maar het Drents Parlement, de Provinciale Staten, moet de extra bijdrage nog wel goedkeuren. Dat kan tijdens de vergadering van 11 november. Daarna komt het college met uitgewerkte voorstellen per thema van de Investeringsagenda.

Lees ook:

Deel dit artikel: