LTO Noord waarschuwt voor chaos door opkopen van stikstofruimte

Na de provincie Noord-Brabant overwegen ook andere provincies om binnenkort het verhandelen van stikstofruimte mogelijk te maken. Dat verwacht LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts. De land- en tuinbouworganisatie noemt de gang van zaken buitengewoon bedreigend: "Boerengezinnen komen nog verder in onzekerheid nu meerdere provincies deze stap mogelijk willen zetten."

Noord-Brabant slaat slag in Ruinerwold

Bedrijven moeten aan strengere stikstofregels voldoen. Om die plannen door te zetten, staat de provincie Noord-Brabant het zogenoemde extern salderen toe. Daarmee kunnen grote bedrijven stikstofruimte opkopen van boeren en tuinders.

Zo kwam eind maart aan het licht dat Noord-Brabant onder meer een boerenbedrijf in Ruinerwold heeft opgekocht om stikstofruimte te winnen voor de bouw het Logistiek Park Moerdijk. Drents gedeputeerde Henk Jumelet noemde deze zet "oncollegiaal en ongepast". Noord-Brabant bood excuses aan, maar liet ook weten deze aanpak wel door te zetten.

Stikstofregistratiesysteem

LTO Noord zegt signalen te hebben dat meer provincies de aanpak van Noord-Brabant overwegen. De organisatie zegt niet per se tegen het verhandelen van stikstofruimte te zijn, al noemt Bloemerts het wel een zorgelijke ontwikkeling.

"De gevolgen hiervan kunnen heel groot zijn. Maar voor bestaande boeren en tuinders moet eerst duidelijkheid komen voordat stikstofruimte kan worden verhandeld. Al geruime tijd dringen we er bij de provincies en in Den Haag op aan dat eerst de basisvoorwaarden goed geregeld moeten worden", zegt hij.

'Duister traject'

Bloemerts denkt dat de kans klein is dat agrarische bedrijven in onze provincie kenbaar maken dat ze in onderhandeling zijn om hun bedrijf van de hand te doen om iemand anders daarmee van stikstofruimte te voorzien.

"Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Pas als het echt in kannen en kruiken is, wordt dat bekend. Het is best een duister traject", vindt hij. "Of Drentse boerenbedrijven hiervoor benaderd zijn? Ik kan het niet hard maken, maar de kans is groot."

Stikstofregistratiesysteem

LTO Noord zet volgens Bloemerts nu eerst alles op alles om duidelijkheid te creëren voor ondernemers die altijd te goeder trouw hebben geopereerd en nu, buiten hun schuld, in de knel dreigen te komen. Verder pleit LTO Noord onder meer voor een stikstofregistratiesysteem. Daaruit moet duidelijk worden wie stikstofruimte heeft, welke transacties er zijn en hoeveel stikstof wordt verminderd door ontwikkeling en verduurzaming.

"Het is in ieder geval niet wenselijk als provincies hun eigen pad hierin kiezen. "Drenthe is een provincie die in grote mate verweven is met agrarische bedrijvigheid en natuurgebieden. Dat kan grote spanning opleveren wanneer stikstofregistratie niet goed wordt geregeld", aldus Bloemerts.

Meer over dit onderwerp:
provincie Ruinerwold stikstof LTO Noord
Deel dit artikel: