Forum voor Democratie wil de aanleg van windmolen- en zonneparken stopzetten

De aanleg van windmolen- en zonneparken moet voorlopig stopgezet worden, want ze hebben een milieutoetsing nodig voordat de bouw start. Dat vindt Forum voor Democratie (FvD). De Drentse fractie wil dat Gedeputeerde Staten (GS) zich hard maken voor deze toetsing.

De Raad van State oordeelde eerder dat het ontbreken van zo'n milieuonderzoek niet in strijd is met Europese wetgeving. Maar volgens Forum voor Democratie moeten dit soort energieparken wel een milieutoetsing hebben voordat ze gebouwd kunnen worden.

'In strijd met Europees recht'

Volgens fractievoorzitter Thomas Blinde van FvD rust het oordeel van de Raad van State op drijfzand en zijn de verleende bouwvergunningen van de windmolen- en zonneparken die nu worden aangelegd in strijd met het Europees recht.

Blinde baseert zich hierbij op een uitspraak die het Europese hof vorige week deed over een aantal windparken in Vlaanderen. In deze uitspraak staat dat plannen of projecten met aanzienlijke milieugevolgen vooraf een milieutoetsing moeten krijgen.

Thomas Blinde wil nu van GS weten of ze het eens zijn met de conclusie van het EU-hof dat de aanleg van windparken vooraf een milieutoets moeten krijgen.

Rechtszaak om bouw tegen te houden

Bewonersgroepen Platform Storm, het Democratisch Initiatief Energie en EOP De Monden willen via een civiele procedure de bouw van de windparken Drentse Monden en Oostermoer de Veenkoloniën en drie locaties in Emmen waaronder windpark Pottendijk tegenhouden. De advocaat van de platformen heeft in een brief de ontwikkelaars gesommeerd de bouw per direct te staken.

Omwonenden van de windparken in de Veenkoloniën hebben de afgelopen jaren tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen de komst van de windparken. Ze maken zich zorgen over de milieu- en gezondheidseffecten van de turbines. De Raad van State verklaarde in 2018 alle bezwaren echter ongegrond en niet ontvankelijk.

Volgens het Financiële Dagblad kan een eventuele uitspraak ook grote gevolgen hebben voor wind- en zonneparken in de rest van Nederland. Ook andere grote projecten die impact hebben op het milieu worden mogelijk geraakt.

Deel dit artikel: