'Economische krimp grootst in noorden van Drenthe'

De economie in Noord-Drenthe krimpt komend jaar naar verwachting het hardst van heel Drenthe, met 5,2 procent. Dit is in lijn met de economische krimp die in 2020 voor heel Nederland verwacht wordt, ook 5,2 procent. Dit heeft de Rabobank berekend.

In Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Drenthe wordt verwacht dat de krimp iets minder groot is, namelijk 5,1 procent en 5 procent respectievelijk.

'Regionale verschillen worden groter'

Volgens de Rabobank zorgt de coronacrisis ervoor dat de regionaal-economische verschillen groter worden. Regio's met veel horeca, vervoer, opslag, industrie en overige zakelijke diensten krimpen het meest, regio's met veel zorg, agrarische sector of overheid het minst.

Van alle Nederlandse regio's is de verwachte economische krimp in de regio Noordoost-Noord-Brabant het minst groot. Het gaat hier om 4,4 procent.

De grootste krimp van alle Nederlandse regio's wordt verwacht in regio 'Overig Groningen', namelijk een krimp van ten minste 6,1 procent. Met 'Overig Groningen' bedoelt de Rabobank de gehele provincie Groningen, zonder Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving.

Deze krimp heeft vooral te maken met de gaswinning en de daaraan gerelateerde energiesector. Als deze sectoren buiten beschouwing worden gelaten, kan voor deze regio een economische krimp worden verwacht die minder groot is dan het landelijk gemiddelde, aldus de Rabobank.

Kijk hieronder op de kaart van LocalFocus hoe groot de economische krimp in jouw regio is.

Deel dit artikel: