Drentse gemeenten niet blij met de plannen van het kabinet

Drentse gemeenten zijn niet te spreken over de plannen van het kabinet. In de begroting wordt gesproken over extra geld voor gemeenten, maar het is volgens de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) te weinig.

"Het blijft structureel veel te weinig geld in het gemeentefonds en dat is een teleurstelling", zegt Klaas Smid, portefeuillehouder financiën bij VDG.

Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen en dat betekent dat er bezuinigd moet worden. "Met het grote gevaar dat je ook aan voorzieningen moet komen, zoals zwembaden en bibliotheken. Hoe langer het duurt voordat gemeenten structureel tegemoet gekomen worden, hoe groter de problemen en hoe drastischer de maatregelen voor de inwoners worden", waarschuwt Smid. "Het gaat met name over al die maatschappelijke en culturele voorzieningen die zo belangrijk zijn en steeds meer onder druk komen te staan."

Eenmalig geld voor Jeugdzorg

Er komt dus niet structureel meer geld bij, maar gemeenten kunnen samen wel eenmalig 300 miljoen extra tegemoet zien voor de jeugdzorg in 2022. Gedeputeerde Henk Jumelet is hier blij mee. "Maar daarmee zijn de structurele problemen van de gemeenten nog lang niet opgelost."

Ook volgens Smid is het volstrekt onvoldoende. "Dit brengt enige verlichting, maar ook daar is geen sprake van een structureel hoger budget. Ook de opschalingskorting is nu bevroren. Men ging ervan uit dat er steeds meer grotere gemeenten gingen ontstaan en dat die dus goedkoper werden. Dat is nu voor twee jaar bevroren, maar eigenlijk zijn dat druppels op een gloeiende plaat", legt Smid uit.

Ten aanval

Smid gaat zich vanuit de VDG nu op de Tweede Kamer richten, want die stelt de begroting van binnenlandse zaken vast. "Wij gaan in ieder geval zeker niet stil zitten. Wij gaan proberen Kamerleden ervan te overtuigen dat er echt meer geld uit Den Haag moet komen."

Deel dit artikel: