Gemeenteraad Assen gaat vergaderen in provinciehuis

De gemeenteraad van Assen gaat vergaderen in het provinciehuis. De ruimte in de raadszaal is te klein, om op veilige afstand met alle 33 raadsleden en het college van B en W bij elkaar te zitten. Omdat er onder raadsleden behoefte is om toch weer fysiek bij elkaar te komen, wordt uitgeweken naar het provinciehuis.

De eerste Asser raadsvergadering die in het provinciehuis wordt gehouden is 1 oktober. Publiek is er niet welkom. Dat kan de vergadering digitaal volgen.

Persoonlijk contact

Volgens raadsgriffier Johan de Jonge willen veel raadsleden graag weer persoonlijk contact in plaats van digitaal vergaderen. "Er gingen steeds meer stemmen op om fysiek weer bij elkaar komen, al is het alleen maar met de besluitvormende raadsvergaderingen die eenmaal per maand worden gehouden. Daar is nu voor gekozen."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Bij de digitale raad is de raadszaal grotendeels leeg, op de voorzitter, wethouders en griffier na (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Aanvankelijk zou de gemeenteraad alweer na de zomervakantie in de raadszaal vergaderen, in plaats van fysiek. Maar na zorgelijke berichten over het toenemende aantal coronabesmettingen werd daar weer van afgezien. "De raad was er toch ongerust door geworden. Daarom hebben we rondgekeken, om te zien welke alternatieven er waren om toch op 1,5 meter bij elkaar te komen. En toen bleek het provinciehuis een goed alternatief", zegt De Jonge.

Raadszaal aangepast

Als er niet op volle sterkte vergaderd hoeft te worden, zoals bij de consulterende raad, kan dat straks wel in de raadszaal van Assen. De ruimte is zodanig aangepast dat er zestien raadsleden in de kring kunnen zitten, waar er normaal 33 zitten. In het midden van de raadszaal staan acht tafeltjes.

Hoelang de gemeenteraad van Assen in het provinciehuis blijft vergaderen is afhankelijk van hoe de coronacrisis verder verloopt. Duidelijk is al wel dat ook de begrotingsraad van november in het provinciehuis zal zijn.

Deel dit artikel: