Drentse cultuur kan rekenen op steun in coronatijd én daarna

De culturele sector in Drenthe kan rekenen op steun van zowel de provincie als het kabinet. Niet alleen in coronatijd, maar ook de komende jaren. Beide overheden bieden verschillende grote en kleine corona-steunmaatregelen en in de Miljoenennota zit extra geld voor cultuur in de regio, dat ook in Drenthe terecht komt.

Kleine en middelgrote musea in onze provincie kunnen een subsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen. Dit is een laagdrempelige subsidieregeling die helpt musea te investeren om in coronatijd toegankelijk te zijn volgens de RIVM-richtlijnen. Naast een vergoeding voor kosten die gemaakt worden voor fysieke aanpassingen, mag het geld ook worden gebruikt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken of te investeren in marketing en educatieprojecten.

Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor deze regeling in totaal 250.000 euro beschikbaar uit het Drents Noodfonds Cultuur. Met terugwerkende kracht kunnen musea ook een vergoeding aanvragen voor kosten die de afgelopen tijd al gemaakt zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Aanvulling Rijkssteun

Het college van GS stelt vanuit het Drents noodfonds cultuur ruim 1 miljoen beschikbaar. Een half miljoen daarvan is voor het Drents Museum in Assen, dat ook een half miljoen euro van het Mondriaanfonds krijgt.

Daarnaast draagt de provincie iets meer dan een half miljoen bij voor het Atlastheater in Emmen, De Nieuwe Kolk in Assen, Schouwburg Ogterop in Meppel, Theater De Tamboer in Hoogeveen, Theater de Winsinghhof in Roden en Theater Hofpoort in Coevorden.

De provincie vangt de kosten voor de Hofpoort en de Winsinghof zelfs voor 100 procent op. Cultuurgedeputeerde Cees Bijl is er kort en resoluut over: "De theaters in Drenthe moeten overeind blijven."

Culturele infrastructuur

Naast de cofinanciering voor musea en podia levert de provincie met 170.000 euro een bijdrage aan het behoud van de culturele infrastructuur in Drenthe. Iedere gemeente kan noodsteun aanvragen voor podia, musea en festivals. De verdeelsleutel per project: 22.500 euro in Emmen, 17.500 euro in Hoogeveen en Assen, en 12.500 euro in de andere gemeenten.

Het kabinet heeft een coronasteunpakket van 482 miljoen voor cultuur in heel Nederland. DNK krijgt 37.500 euro steun van het Rijk als de gemeente zo'n zelfde bedrag erbij doet. Bij het Drents museum regelen Rijk en provincie samen dus 1 miljoen euro en het Atlastheater heeft zowel van het Rijk als van de gemeente 265.000 euro nodig, om zo op ruim een half miljoen te komen.

Extra cultuurgeld in Miljoenennota

Op de kabinetsbegroting voor cultuur is de komende vier jaar telkens 15 miljoen extra per jaar beschikbaar. Dat geld zal door het Fonds Podiumkunsten verdeeld worden onder de grote groep podiumkunstinstellingen die ondanks een positieve beoordeling door datzelfde fonds niet in aanmerking komen voor meerjarige subsidie. Daardoor is nu de subsidie voor de PeerGroup voor de komende vier jaar ook veilig.

Verder komt er jaarlijks bovenop de huidige cultuurgelden vanuit het Rijk 2 miljoen extra voor cultuur in de regio, zo blijkt uit de miljoenennota van het kabinet. Dat geld gaat naar Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland, Zeeland en Limburg. Bijl: "Ik ga er vanuit dat wij hier een zesde deel van ontvangen. Hiermee kunnen we misschien dan iets doen voor theatergezelschap TDI in Assen. Dat gezelschap wordt door het rijk niet gesteund, omdat ze niet zouden voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dus we gaan kijken wat we voor Garage TDI kunnen doen."

Deel dit artikel: