Drentse GroenLinks vangt bot: ze mogen niet meepraten over advies lege gasvelden

De Provinciale Staten mogen zich niet mengen in het advies dat Gedeputeerde Staten gaan indienen over de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De NAM wil afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek injecteren in lege gasvelden in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

Gedeputeerde Staten (GS) gaan dit advies zelf opstellen, zoals gebruikelijk. Volgens milieu-gedeputeerde Tjisse Stelpstra kan een debat en de inbreng van PS later wel.

'Maak haast'

Het advies dat GS moet indienen gaat over het Milieueffectrapport (MER) van de waterinjectie in de regio Schoonebeek. De NAM wil een verkorte MER-procedure volgen, maar GroenLinks wil dat er een volledige procedure komt.

GroenLinks had aangedrongen op haast bij GS en wil ook dat Provinciale Staten er iets over te zeggen hebben. Op 1 oktober moet het advies bij het ministerie van Economische Zaken liggen. GroenLinks-Statenlid Elke Slagt-Tichelman wilde een 'goed afgestemde Drentse Statenvisie' omdat het volgens haar om een ingrijpende kwestie gaat.

'We nemen uw zorgen mee

Volgens Stelpstra is het een taak van GS om een advies af te geven. "We zullen het toetsen aan onze structuurvisie bodem, mijnbouwregels en de waterwinning. We kennen de zorgen die er leven bij Provinciale Staten en die zullen we meenemen in het advies."

Volgens Stelpstra komt uiteindelijk het onderwerp afvalwaterinjectie wel weer op het bordje van de provincie. Dat is dan ook het moment dat volgens Stelpstra PS haar inbreng kan geven. GroenLinks denk dat het dan te laat is, omdat het ministerie eventuele provinciale bezwaren gewoon kan negeren. De provincie gaat namelijk niet over de vergunningen en toestemming voor mijnbouw.

Wat is afvalwaterinjectie?

Het afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek wordt nu in lege Twentse gasvelden geïnjecteerd. Daar is politiek-breed in Overijssel bezwaar en verzet tegen. In 2015 raakte de transportleiding lek in de buurt van Hardenberg. En in 2019 kwam een grote lekkage van afvalwater aan het licht bij een stilgelegde Duitse oliewinput vlak over de grens bij Schoonebeek.

De NAM zegt dat afvalwaterinjectie veilig is omdat het water met de daarin horende stoffen al uit de diepe ondergrond meekomt met de oliewinning. De chemicaliën die de NAM toevoegt zouden niet meer dan 2 promille zijn en in de lege gasvelden nergens heen kunnen en geen organismen aantasten omdat die daar niet leven.

Deel dit artikel: