Gemeente Meppel komt 3,4 miljoen euro tekort en dat komt op het bordje van de inwoners

Het college van de gemeente Meppel presenteert vanavond de meerjarenbegroting aan de gemeenteraad. Daarin wordt niet alleen een flinke bezuiniging aangekondigd, ook wordt er een voorstel gedaan om de OZB- tarieven en afvalstoffenheffing te verhogen.

De gemeente Meppel heeft om de meerjarenbegroting van 2021 sluitend te maken een tekort van 3,4 miljoen moeten oplossen. Voor een deel zijn de kosten opgelopen door extra plannen, aan de andere kant krijgt de gemeente veel minder geld van het Rijk dan waar ze vanuit ging.

'Je wilt je inwoners niet laten bloeden'

Extra bijdrages van inwoners zijn volgens het college de enige optie. "Je wilt je inwoners niet laten bloeden voor de tekorten die door het Rijk ontstaan, maar dit is de enige knop waar we als gemeente aan kunnen draaien om meer inkomsten te krijgen", vertelt wethouder Financiën Jaap van der Haar.

De afvalstoffenheffing en OZB-verhoging kosten inwoners straks, als de gemeenteraad akkoord gaat, vijftig euro per jaar per huishouden meer. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente het bedrag kwijtschelden voor gezinnen die de kosten niet kunnen opbrengen, zoals dat nu al geregeld is.

Bezuinigen in de breedte

Verder wil het college in de totale breedte bezuinigen. Duurzame en 'groene' initiatieven worden alleen uitgevoerd indien echt noodzakelijk, die kostenpost moet het doen met een half miljoen minder. De tekorten binnen het sociaal domein (wmo, participatiewet en Jeugdzorg) worden aangepakt door onder andere huiswerkbegeleiding onder de loep te nemen en vaker gebruik te maken van de wet langdurige zorg, waarvoor de gemeente niet de kosten draagt.

Ook zijn andere investeringen tegen het licht gehouden. Zo is het voorstel om in 2021 vanuit de gemeentelijke organisatie in Meppel minder externe experts en ambtenaren in te laten vliegen, maar vaker intern te schuiven met taken.

Toch gaat het volgens Van der Haar ten opzichte van de andere grote Drentse gemeenten goed. "We moeten vooral zien dat er in de steden meer controle komt op het sociale domein. We moeten het stuur weer in handen krijgen en in gesprek gaan. We hebben geluk dat we de kleinste stad van de grote gemeenten zijn. Daardoor hebben we tenminste meer overzicht."

Deel dit artikel: