Wolf woont in Drenthe: moeten alle schapenhouders nu een wolfwerend hek?

Nu de wolf zich definitief in Drenthe heeft gevestigd moeten schapenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen om in de toekomst in aanmerking te komen voor een vergoeding als een wolf schade aanricht.

"In Drenthe zijn 2.100 schapenhouders en 52.000 schapen. Als al die schapenhouders een wolfwerend hek zouden maken, dan zou daar een bedrag van 4 tot 5 miljoen euro mee zijn gemoeid", zegt schapenhouder Gijsbert Six, lid van de gebiedscommissie die is ingesteld om schade door de aanwezigheid van de wolf te voorkomen.

De gebiedscommissie adviseert gedeputeerde Jumelet om per meter vaste afrastering 3 euro beschikbaar te stellen voor schapenhouders en 30 euro per schaap als het gaat om een verplaatsbare afrastering. Six schat in dat dit genoeg is om de kosten van het materiaal te dekken.

Schade voorkomen

Zelf heeft Six al een wolfwerende afrastering. Dat heeft hij al gedaan voor de wolf zich definitief in Drenthe vestigde, want juist wolven die af en toe door Drenthe komen richten volgens hem schade aan.

In de periode van 22 mei tot 16 juli zijn tien schademeldingen gedaan bij het Faunafonds. In vier gevallen bleek de schade te zijn veroorzaakt door een wolf.

"Sommige schapenhouders willen schade voorkomen. Want er komen regelmatig zwervende wolven langs. Andere schapenhouders zijn afwachtend", aldus Six.

Tot 1 januari 2022 wordt schade door wolven vergoed, ook al heeft een schapenhouder geen maatregelen genomen om zijn dieren te beschermen. Over de periode daarna is volgens Six nog geen besluit genomen.

Preventie

Momenteel heeft de provincie een potje beschikbaar van 50.000 euro voor preventieve maatregelen zoals het aanbrengen van een wolfwerend hek. Gelderland, waar al een roedel is gevestigd, trekt dit jaar een half miljoen uit voor preventieve maatregelen en volgend jaar 600.000 euro. De gebiedscommissie in Drenthe wil dat het bedrag snel wordt opgehoogd.

Het leefgebied van de Drentse wolf wordt met behulp van de universiteit van Wageningen in kaart gebracht en daarna wordt bekeken waar extra maatregelen moeten worden genomen om schade te voorkomen.

Hier dook de Drentse wolf op (Rechten: RTV Drenthe)

Weren kost ook tijd

Boer Gerrie Jobing uit Ekehaar heeft ook al een wolfwerend hek. Hij is niet blij dat de wolf in Drenthe blijft. In 2018 kwamen twee van zijn schapen om het leven door toedoen van een wolf. Of het de wolf is die zich in Drenthe heeft gevestigd, weet hij niet. Toen Staatsbosbeheer een paar maanden later weer een wolf signaleerde in buurt van zijn schapen, begon hij dezelfde dag nog met het plaatsen van het hek.

"De schade wordt wel vergoed, maar ik houd toch liever mijn ooien. Je probeert toch zo goed mogelijk voor ze te zorgen en dan zit je er niet op te wachten dat ze worden gegrepen door een wolf", zegt Jobing. Hij raadt het andere schapenhouders aan om preventieve maatregelen te nemen.

Jobing heeft een hectare van de in totaal 15 hectare afgerasterd. Hij schat de kosten daarvan op 1.000 euro. Hij gaat nog een beroep doen op het potje van de provincie voor de vergoeding van de kosten. Iedere avond moet hij zijn 120 schapen binnen het hek zien te krijgen. "Als ze willen komen is het zo klaar. Maar je hebt ook wel dagen dat ze niet willen komen en dan ben je al gauw een uur bezig om ze bij elkaar te krijgen", aldus Jobing.

Lees ook:

Deel dit artikel: