TenneT kan tekort netcapaciteit met markt oplossen

Netbeheerder TenneT kan, samen met marktpartijen, het tekort aan netcapaciteit in Noord-Nederland oplossen. Deze zomer heeft TenneT uitgebreid marktonderzoek voor een pilot gedaan.

Het net in Noord-Nederland kampt met capaciteitsproblemen, onder andere door pieken in stroomproductie uit zonnevelden. Dat wil zeggen dat de vraag naar transportcapaciteit voor stroom de beschikbare capaciteit van het net overstijgt.

Uitbreiding net 'duurt lang en kost veel'

Een mogelijke oplossing zou zijn om het hoogspanningsnet uit te breiden, maar dat gaat volgens TenneT 'jaren in beslag nemen en een aanzienlijk bedrag kosten'. Daarom vroeg TenneT marktpartijen om alternatieve oplossingen op kortere termijn te bedenken.

Het blijkt dat tientallen marktpartijen interesse hebben om mee te doen aan een pilot.

Oplossing: minder stroom leveren?

Eén van de mogelijke oplossingen voor het capaciteitsprobleem die door marktpartijen werd aangedragen is het zogenaamde 'curtailment'. Hierbij leveren producenten met zonneparken of fossiele energiecentrales tijdelijk minder stroom.

Volgens het marktonderzoek van TenneT is dit direct toepasbaar en volgens exploitanten van zonnevelden en windparken is het verreweg de goedkoopste oplossing.

Oplossing: energie opslaan?

Een andere mogelijke oplossing is het opslaan van energie, in plaats van het te transporteren. Dit kan bijvoorbeeld door energie om te zetten in waterstof, door middel van waterstofelektrolyse, of in warmte, met opslag voor warmtenetten. TenneT noemt de realisatie hiervan minder zeker, omdat die afhankelijk is van subsidies, vergunningen en marktontwikkelingen.

TenneT onderzoekt nu welke projecten voor de uit te voeren pilot geschikt zijn. Dit hangt onder andere af van factoren als locatie, reactiesnelheid, beschikbaar vermogen en de duur daarvan, leveringszekerheid en de snelheid waarmee de beschikbaarheid kan worden gecreëerd.

Lees ook:

Deel dit artikel: