Boeren Aa en Hunze mogen van raad kleine windmolens bouwen

Boeren in het buitengebied van de gemeente Aa en Hunze mogen van de gemeenteraad kleine windmolens bij hun bedrijf bouwen. De raad stemde in met een bestemmingsplan dat de bouw van de kleine molens mogelijk maakt.

Met kleine windmolens kunnen de boeren windenergie opwekken die ze kunnen gebruiken voor hun bedrijf. Voorwaarde is wel dat de energie van de molens enkel voor eigen gebruik is. Het wordt voor boeren mogelijk om meerdere molens te plaatsen, mits daar ruimte voor is.

Niet alleen boeren

Hoewel de hele raad instemt met het plan voor boeren, is vanuit verschillende partijen de roep om ook andere bedrijven en particulieren kleine windmolens toe te staan. Zo moet het volgens onder meer GroenLinks en de Partij van de Arbeid mogelijk worden om dorpscoöperaties de mogelijkheid te geven om minimolens neer te zetten. De twee partijen willen dat het college inventariseert welke andere bedrijven, particulieren of dorpsclubs ook interesse hebben voor zo'n kleine windmolen.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) laat weten wel te willen inventariseren of er meer mensen in het buitengebied zijn die, net als boeren, de mogelijkheid willen hebben om een kleine windmolen neer te zetten. "Ik kan er niet direct 'ja' op zeggen, we weten bijvoorbeeld niet of dat volgens provinciale regelgeving mag. Maar we kunnen wel een oproep doen, om te zien welke interesse er is", vertelt Heijerman.

Bouwen bij turbines nog uitgesloten

Bepaalde delen van Aa en Hunze zijn uitgesloten voor de kleine molens. Vrijwel in alle dorpen kunnen de kleine windmolens volgens dit plan niet geplaatst worden, omdat ze niet in de categorie buitengebied vallen.

Daarnaast kunnen ze ook niet in het gebied van de Veenkoloniën komen, op de plekken waar al grote windturbines voor het windpark Oostermoer worden neergezet. Die grond is onderdeel van het Rijksinpassingsplan van de landelijke overheid, waardoor de gemeente Aa en Hunze feitelijk niets te zeggen heeft over wat er met die grond gebeurt.

Tegen zere been D66

Dat feit is tegen het zere been van meerdere raadsleden. Fractievoorzitter Arie Fonk van D66 vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente geen zeggenschap heeft over het gebied. Hij wil dat het college op korte termijn om tafel gaat met de landelijke overheid. Hij vindt dat de gemeente in dat gesprek moet inzetten op toestemmingvan het rijk voor kleine windmolens vlakbij de grotere molens, en diende daarvoor een motie in.

"De voorzieningen zijn er, de infrastructuur ligt er. Dan is het in mijn ogen alleen maar handig dat boeren daar ook kleine windmolens neer kunnen zetten", betoogt Fonk. Hij wijst op het voorbeeld van het windpark bij het Groningse Meeden, waar zonnepanelen in de buurt van de windturbines komen te liggen.

Motie redt het niet

Wethouder Heijerman, die tijdens de raadsvergadering druk berichten uitwisselt met de betrokken ambtenaar, geeft aan eerst te willen inventariseren hoeveel bedrijven rondom de windturbines ook daadwerkelijk interesse hebben in een kleine windmolen. Kort daarop laat de ambtenaar via Heijerman weten dat er helemaal geen agrarische bedrijven in de buurt van die grote windmolens staan.

De motie van Fonk om het college te laten lobbyen om zeggenschap te krijgen, is niet door de rest van de raad ondersteund. PvdA en GroenLinks besluiten hun motie in te trekken, na de toezegging van wethouder Heijerman om de interesse van kleine molens ook onder niet-boeren te zullen peilen.

Lees ook:

Deel dit artikel: