Wij(s) met wolven in gesprek met gedeputeerde over zorgen rond wolf

welp dfw 2023 oude willem
Wolf speurt naar muizen tussen gras © Bertus Rozemeijer
De stichting Wij(s) met Wolven biedt gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) vanochtend een essay aan waarin zorgen zijn verwoord die er onder de Nederlandse bevolking leven over de aanwezigheid van de wolf. Van Dijk gaat in gesprek met Wij(s) met wolven naar aanleiding van een brandbrief die de stichting in januari naar de gedeputeerde heeft gestuurd.
Voor het essay is via sociale media een enquête uitgezet die door 2.354 respondenten is ingevuld, onder wie 451 Drenten. De enquête was gericht op mensen die zorgen hebben over de aanwezigheid van de wolf. Mensen die hier geen zorgen over hebben, zijn niet actief benaderd. De enquête geeft daarmee geen representatief beeld van wat er leeft onder de gehele Drentse bevolking.

Gevoel van onveiligheid

Van de respondenten geeft 78 procent aan zich onveilig te voelen in wolvengebied. Een even groot percentage geeft aan bepaalde plekken te mijden door de aanwezigheid van de wolf.
Ook spreken mensen hun zorgen uit over het welzijn van hun dieren; zo staan dieren bijvoorbeeld vaker binnen.
38 procent van de respondenten zegt dat de aanwezigheid van de wolf invloed heeft op hun werk. Zo geven een beroepsmatige schapenhouder, een jongvee opfokbedrijf en een paardenfokbedrijf aan te zijn gestopt met hun bedrijf.

Sneller ingrijpen gewenst

Wij(s) met wolven dringt bij de provincie onder meer aan op dna-spoedprocedures, zodat sneller een probleemwolf kan worden aangewezen.
Gedeputeerde Egbert van Dijk liet eerder weten te onderzoeken of afschieten van een wolf die meerdere keren goed beschermd vee aanvalt, mogelijk is. Ook gaf hij aan dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat Drenthe een wolfvrije regio wil worden. Hij verwacht dat dit een proces is dat jaren kan gaan duren.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.