Provinciale Staten gaan fysiek vergaderen maar met minder statenleden

Provinciale Staten (PS) gaan op 7 oktober wel fysiek vergaderen maar met veel minder statenleden. Ook zal de vergadering worden opgesplitst in een debatgedeelte en een stemgedeelte. Het stemmen gebeurt wel digitaal buiten de statenzaal.

De fractievoorzitters van alle partijen in PS en de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma stonden naar eigen zeggen voor een lastige afweging. PS kan volledig en met alle statenleden tegelijk digitaal vergaderen via het zwaar beveiligde videosysteem dat tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar werd aangeschaft. Maar vergaderen en debatteren via video komt het democratisch gehalte niet altijd ten goede zo bleek de afgelopen tijd.

PS gesplitst

Vandaar dat Klijnsma en de fractievoorzitters een tussenoplossing hebben bedacht: twee vergaderingen. De eerste waarin het inhoudelijk debat plaats kan vinden fysiek in de statenzaal die onlangs toch al helemaal is aangepast voor anderhalvemeter-vergaderen. Maar dan niet met een volledige PS: alleen de fractievoorzitters, dossierwoordvoeders en het college van Gedeputeerde Staten kunnen dan mee doen. De publieke tribune is gesloten.

Het tweede deel 's avonds waar de stemmingen plaats vinden gebeurt wel met alle statenleden maar dan via videovergaderen waarbij iedereen thuis zit. Zo hopen Klijnsma en de voorzitters dat er toch recht gedaan kan worden aan het democratisch debat en de nieuwe corona-richtlijnen van het kabinet dat er maximaal 30 mensen in één ruimte mogen zijn en iedereen zo veel mogelijk thuis moet werken.

In de komende statenvergadering moeten onder meer besluiten genomen worden over de economische koers van Drenthe de komende jaren, de Cultuurnota en de Regionale Energie Strategie.

Na 7 oktober

Hoe het na 7 oktober in Provinciale Staten verder gaat is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de coronamaatregelen van het kabinet. Als er aan de coronarichtlijnen niks verandert is het heel goed mogelijk dat de gesplitste vergadervorm van deels fysiek en deels digitaal blijft bestaan voor de bijeenkomsten van PS. Voor PS-commissievergaderingen kan dan blijven gelden: wel fysiek maar met zo min mogelijk mensen. Dat kan bij commissievergaderingen prima want daarvan is het aantal deelnemers kleiner dan van een volledige PS-vergadering.

Deel dit artikel: