Westerveld wil minder verkeersborden en begint proef

De gemeente Westerveld wil een proef doen met het verminderen van het aantal verkeersborden. Ook zijn er plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Spieregerweg (N855) tussen Spier en Lhee. Dat staat in het concept van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor de periode 2020-2030.

"De gemeente zet in op sanering van overbodige verkeersborden", staat in het GVVP. Volgens de gemeente kunnen overbodige verkeersborden afleiden in het verkeer en kan dit leiden tot onduidelijke situaties voor weggebruikers. Het weghalen van de borden, de zogenoemde bordensanering, begint met een proef. "Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de sanering positief effect heeft, wordt de bordensanering stapsgewijs binnen de gehele gemeente uitgevoerd."

Op plekken waar de gemeente nieuwe borden moet plaatsen of borden moet vervangen, kiest de gemeente voor duurzame varianten. "Voorbeelden hiervan zijn hergebruik van verkeersborden, borden op basis van bermmaaisel of bamboe verkeersborden."

Miljoenen voor fietspaden

Als de plannen allemaal doorgaan, wordt er in de gemeente Westerveld de komende tien jaar ook nog eens miljoenen uitgegeven aan fietspaden. Een fietspad langs de N855, de Spieregerweg tussen Lhee en Spier, moet het eerst aangelegd worden. Mogelijk wordt in 2021 gestart met de aanleg. De kosten worden geschat op 1,6 miljoen euro.

Voor een upgrade van de fietspaden Doldersummerweg (1,3 miljoen) en Steenwijkerweg (315.000 euro) moet ook het nodige geld worden gereserveerd. De aanpak van die paden begint vanaf 2023.

Verder wil Westerveld inzetten op betere fietsvoorzieningen. Zo moeten er in de dorpen en bij toeristische attracties voldoende fietsenstallingen zijn met oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen.

Veiligheid

De afgelopen jaren nam het aantal ongevallen in de gemeente af, in tegenstelling tot veel andere plekken in het land. Veel verkeersongelukken die nog plaatsvinden zijn eenzijdige ongevallen buiten de bebouwde kom. "Bij veel van deze ongevallen is een voertuig van de weg geraakt, waarbij een stuurcorrectie niet meer mogelijk was", stelt bureau Roelofs Advies en Ontwerp BV, dat namens de gemeente het plan opstelde.

Westerveld zet daarom in op bermverhardingen met grasbetonstenen, ook omdat de gemeente veel klachten ontvangt over de zwakke bermen.

Om de veiligheid verder te laten toenemen zet de gemeente in op educatie en moeten de wegen meer op elkaar gaan lijken. Bijvoorbeeld een weg maar je 60 kilometer per uur mag, moet overal het zelfde eruit zien zodat mensen weten dat je daar ook 60 mag.

Het plan ligt ter inzage bij de gemeente.

Lees ook:

Deel dit artikel: