Inspiratie voor een groen herstel

Corona zet de hele wereld op zijn kop. Wat de Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe betreft, komt alles via een duurzame, groene weg weer op zijn pootjes terecht. De NMF publiceerde vandaag een magazine met Drentse voorbeelden.

Het magazine vloeit voort uit de Samenwerkingsagenda voor een Groen Herstel van Drenthe. De agenda is een oproep om te werken aan een duurzame en gezonde provincie. 'Drenthe als groene long van Nederland' is een van de drie belangrijkste punten. Het draait erom een groene leef- en werkomgeving te creëren, waar de natuur en de stad meer met elkaar verweven zijn. En de biodiversiteit toeneemt.

Bloeiend Benneveld laat zien hoe je met elkaar de omgeving mooier en natuurvriendelijker maakt. "Er is een omslag gaande", zei Norbert Kusters, voorzitter van stichting Bloeiend Landschap eerder tegen ROEG!. Deze stichting nam het initiatief om de bermen ecologisch te beheren. Kusters: "De reacties op het project Bloeiend Benneveld zijn heel positief. Het werkt als een olievlek, zo'n zeven dorpen in de omgeving zijn er nu ook mee bezig. De gemeente Coevorden werkt ook mee."

Bijdragen aan verandering

"De berm heeft voor velen ineens een andere betekenis gekregen", zegt Kusters in het magazine. En dat past heel goed bij wat de lockdown teweeg bracht: de natuur in de eigen omgeving wordt meer gezien en gewaardeerd. Bovendien: "Burgers willen graag bijdragen aan de verbetering van de eigen leefomgeving. Ik vind dat elke gemeenschap moet werken aan een toekomstvisie voor die gemeenschap. Nadenken met elkaar over wat we willen behouden en wat we willen veranderen."

Meer interviews over een groen en duurzaam Drenthe lees je in dit e-magazine.

Meer over dit onderwerp:
ROEG! Natuurnieuws
Deel dit artikel: